Depreme Bağışık Şehirler: Açık Oturum, Sergi ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) tarafından organize edilen “Depreme Bağışık Şehirler: Açık Oturum, Sergi ve Ödül Töreni”, 26 Ekim 2023 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi’nde düzenlendi.

6 Şubat depremlerinde ülkemizde yaşanan felaketin ardından MİMARDER tarafından, Türkiye’de tasarım kültürünün ve afet bilincinin gelişmesi yönünde bir dizi çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dernek tarafından, iki farklı zamanda araştırma gezileri düzenlenmiş, geçici yaşam alanlarına dair mimari fikir yarışması organize edilmiş ve ekip içi atölyeler düzenlenmiştir. Bu süreçte yürütülen çalışmaların görünür hale gelmesi, bilgi birikiminin paylaşılması ve geleceğe yönelik tasarım kültürünün ve afet farkındalığının geliştirilmesi amacıyla 26 Ekim 2023 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde sergi açılışı, ödül töreni ve açık oturum programının yer aldığı bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) tarafından düzenlenen “Yeniden Düşünmek: Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi” konulu proje yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ile birlikte projeye destek olan SANKO Holding Yöneticileri ve TEMKO Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Savcı’nın katılımlarıyla gerçekleşmiştir. “İZ” sergisi; MİMARDER’in deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaret sırasında ve devamında yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sergi kapsamında; şubat ayında yapılan ilk teknik geziden araştırma notları ve görselleştirmeler, “Yeniden Düşünmek” Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi başlıklı öğrenci fikir yarışmasının kazanan ve son tura kalan projeleri, “Depreme Bağışık Şehirler” başlığıyla duyurulan açık çağrıya başvuran sanatçıların gönderdikleri eserler sergilenmektedir. Sergiye ilgi duyan katılımcılar 15 Kasım’a kadar ilgili sergiyi ziyaret edebilirler.

MİMARDER ekibinden Barış Aksan’ın sunuculuğunda gerçekleşen açılış oturumunda İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ile birlikte projeye destek olan SANKO Holding TEMKO Yönetim Kurulu Başkanı Hilal Savcı açılış ve selamlama konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Selamlama konuşmalarının ardından MİMARDER Yönetim Kurulu’ndan Atakan Çavuş, MİMARDER’in kuruluşundan günümüze kadar yürütmüş olduğu çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Hemen ardından “Yeniden Düşünmek: Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Öğrenci Fikir Yarışması” ödül töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamındaki MİMARDER Başkanı Dr. Ahmet Gün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Depreme Bağışık Şehirler” konulu açık oturumda İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Demir, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Terzi bir araya geldiler. Bu kapsamda ilk olarak Dr. Ahmet Gün, “Depreme Bağışık Şehirler: Kavramsal Zemin Üzerine” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Açık oturum kapsamında şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirmek için afet yönetimi, planlama, kentsel tasarım ve mimarlık disiplinlerinde geliştirilecek çalışmalarda konuya nasıl yaklaşılması gerektiği tartışıldı. Açık oturumun son aşamasında ise salondaki katılımcıların sorularına cevap verildi.

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan MİMARDER Üyeleri şu notları aktardılar:
“MİMARDER olarak birçok medeniyetin doğduğu, geliştiği bu coğrafyadan aldığımız bilgi ve kültür borcumuzu yaşamış olduğumuz şehirler için düşünerek, tasarlayarak ve afet bilinci ve farkındalığını yayarak ödemeye çalışıyoruz. Bu kadim topraklar, bu birikimli kültür havzaları için ne kadar çaba göstersek az geleceğinin bilinci içerisindeyiz. Bu noktada bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘İZ’ sergisi, geçici yaşam alanları için düzenlemiş olduğumuz fikir yarışması, ekip içinde ve partnerlerimizle düzenlediğimiz atölyeler, deprem bölgesine gerçekleştirdiğimiz araştırma gezileri ve bugün burada düzenlediğimiz ‘Depreme Bağışık Şehirler’ etkinliği bu çabamızın bir dışavurumu. MİMARDER olarak beklenen depremlere şehirlerimizi hazırlıklı hale getirmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz yeni bir kavramsal öneriyi kamuoyu ile sunduk: Depreme Bağışık Şehirler.

Depreme Bağışık Şehirler sadece afet sonrası toplumsal reaksiyonu değil önleyici ve iyileştirici tedbirlerle şehirlerimizi depremlere bağışık hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım. Kentsel dönüşüm süreçlerinde mülkiyet ilişkilerini yeniden tartışmayı, müşterek karar verme süreçlerini öncülleyen, sosyo-mekansal adaleti yeniden yorumlayan, değer-odaklı kentsel dönüşüm anlayışını savunan bir yaklaşım. Bugün sadece ‘Depreme Bağışık Şehirler’ yaklaşımının sorularını tartışma imkanımız oldu ama bu konuda yapmamız gereken çok çalışma bulunmakta.

Bizler bu coğrafyanın sorunlarına özgü olarak geliştirilen kavramsal ve kuramsal yaklaşımların şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda toplum paydaşlarımızı ‘Depreme Bağışık Şehirler’ hakkında görüş ve önerilerini bizlerle paylaşmalarını ve tartışma düzlemini onların katkılarıyla genişletmeye davet ediyoruz.”

“Depreme Bağışık Şehirler” etkinliğine dair tanıtım videosuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=AGP8c4zczQg

Etiketler: