Doğaya Az Yük Olmak

Doğaya ve onu bir bütün haline getiren tüm unsurlarına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan ve bunu yaparken sürdürülebilir yaşam prensiplerini benimseyen Narköy, bulunduğu araziyi ekolojik bir yerleşkeye dönüştürüyor.

Nar Eğitim Merkezi’nin, beş yıldır permakültür prensipleriyle organik ve biyodinamik (organik tarıma benzer ancak astronomik takvim kullanılan) tarım uygulamaları yürüttüğü bir alanda, sürdürülebilir yaşam modelleri geliştirmek ve eğitim programlarından doğan konaklama ihtiyacını karşılamak adına bir eko-otel ve eğitim yerleşkesi geliştirilmesi kapsamında ortaya çıktı Narköy. Proje, tarihi İpek Yolu üzerindeki limanlardan Kerpe’ye 3 kilometre uzaklıkta, üç tarafı ormanla çevrili yüz dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor.

Proje iki aşamada gerçekleştirildi. 2013 yılında tamamlanan ilk aşamanın ardından, dört yeni konaklama yapısı inşa edildi ve bir konaklama birimi de eğitim amaçlı kullanılmak üzere revize edildi. Yaklaşımı sürdürülebilirlik prensipleri üzerine kurulu olan projede dolaşım alanları, yapılar ve çevre peyzajıyla bütünlük içerisinde ele alınırken organik tarım ve peyzaj düzenlemesini de içeriyor.

Yapılar ve çevre peyzajı ile bütünlük içinde kurgulanan, ahşap kazıklar üstündeki dolaşım
Odalara girişte üç boyutlu geçişlere dönüşen yollar
Öncesinde permakültür prensipleriyle yürütülen tarım uygulamalarının yapıldığı alana eklemlenen yapılar
Oda planları
Odalar cephe görünüşü
Konak birimi planı
Konak birimi cephe görünüşü
Konak birimi cephe görünüşü

Arazinin kuzey tarafında yer alan, güneye yönlendirilmiş konaklama birimleri, doğal ışıktan en yüksek seviyede faydalanacak şekilde konumlanıyor. Hafif çelik prefabrik modüller olarak tasarlanan bu birimler, kolonlar üzerinde yükselerek mümkün olduğunca az dokunduğu toprağın ekosistemine müdahale etmeden, içindeki tüm hareketlerin (su, mikroorganizma, solucan vs.) sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Benzer şekilde, ahşap kazıklar üzerindeki yürüyüş yolları da zeminle az temas kuruyor. Zaman zaman meydan ve dinlenme alanlarını oluşturan bu yollar, yapılar arasında üç boyutlu geçişlere dönüşerek odalara girişleri de sağlıyor.

Güneş kolektörü ve pelet kazanı gibi doğal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da bulunduğu Narköy’de, yağmur suları toplanarak peyzaj sulamasında, gri sular arıtılarak yeniden klozet sifonlarında kullanılıyor; yüksek yalıtım katsayısı ile düşük enerji kullanımının sağlanıyor.

Dış kaynaklardan yüzde seksen oranında bağımsız olarak tüketim ihtiyaçlarını karşılayan; geri dönüşümlü, yerel ve doğal malzemelerin kullanıldığı Narköy’de ekolojik yaşam, tarım ve hayvancılık ile ilgili farkındalık yaratan eğitim ve etkinlikler de düzenleniyor. Kişinin yerleşke içindeki hareketinin her anı ise ormanı, ağaçları, toprağı, gökyüzünü fark ettirecek perspektiflerden oluşuyor.

Etiketler: