Entelektüel Takas

İçe dönük fakat etkileşimli bir mekan kurmaya odaklanan eğitim yapısında tasarım, bireylerin toplumu dönüştürme potansiyelini açığa çıkarmanın aracı olarak kullanılıyor.

Projenin bulunduğu, Meksika’nın Aguascalientes kentinin genişlemeye açık çeperinde, konut dokusunun yoğun olduğu bölge, son yıllarda eğitim ve ticari faaliyetler için de iyi bir yatırım alanı haline geldi. Burada geliştirdiğimiz proje de Meksika’nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Bankacılık ve Ticaret Okulu (Escuela Bancaria y Comercial) için yükseköğrenim binasını kapsıyor.

Buluşma alanı
İç avludan yapıya bakış
Cephenin doluluk-boşluk dengesi
İç avlu
Sınıflar arası yarı açık alanlar
Ana düşey dolaşım
Sınıfları saran koridorlar
Farklı kotlarda dolaşım aksları
Peyzaj içinde yapının duruşu; fotoğraf: Ignacio Urquiza Seoane

Okulların gücü, değerlerine olduğu kadar; çevreyi değiştiren ve toplumu deneyimleriyle bir bütün olarak zenginleştiren bireyleri dönüştürme kapasitesine de dayanıyor. Bu nedenle eğitim yapıları eğitimi ve öğrenimi destekleyecek bir platform olarak çalışmalı. Nihayetinde ideal olan, kullanıcıları arasında entelektüel alışverişi sağlayacak alanlar önermek.

Projede kampüsün teması, öğrencilerin deneyimleri etrafında ele alınıyor. Ana konsept, kullanıcılarının birbirileri ve doğayla olan iletişimine olanak sağlayan alanın kampüsteki en önemli mekan olduğu fikrini destekliyor. Bu alan, sınıfların dışında, karşılaşmaların gerçekleştiği ve sosyal dokunun şekillendiği bir mekan sağlıyor. Bu buluşma alanı, kampüsü oluşturan geleneksel parçaların rasyonel, pratik, işlevsel ve esnek yerleşimi sonucu oluşan bir boşluk olarak görüldü.

İki katlı yapı, iç mekan deneyimini zenginleştiren düşey ve yatay boşluklarla tasarlandı. Doluluk ve boşlukların etkileşimiyle iki geniş merkezi avlu, kamusal bir meydan ve tamamlayıcı bir bahçe kurguladık. Bu mekanların hepsi birbiriyle bağlantılı ve yapı, bir bütün olarak işliyor. Avluların çevresinde dolaşım alanları yaratan strüktürel pasaj, sınıf blokları ve programdaki diğer birimler tarafından takip ediliyor. Kampüsün işlevsel stratejisi ve kompozisyonu ana meydan tasarımından okunabiliyor: Geniş buluşma alanından başlayarak dışarı doğru yayılan eşmerkezli daireler dizisi, mekanın kullanımını ve programını şekillendiriyor. Cephe ve yapısal çevre, her bir parçanın kullanım ve yönelimine cevap veriyor. Çevredeki bitişik parsellerin belirsiz geleceği, içe dönük bir kampüsün yaratılmasında etkili oldu.

Zemin kat planı
1. kat planı
Çatı planı
Kesit
Kesit
Görünüş
Görünüş
Patlatılmış aksonometrik perspektif

Ulaşım, ana caddeden ve park alanlarından olmak üzere iki yerden sağlanıyor. Sınıflar, girişlerin yakınında olacak şekilde, düşey dolaşım çekirdeklerinin bulunduğu alanda konumlanıyor. Her sınıf bir iç bahçe ile ilişkili ve bu da konsantrasyon gerektiren çalışmayı destekliyor. Bu bahçeler, dolaşımı basit ama etkili bir biçimde düzenleyen dış koridorlara bağlı. Sınıfları çevreleyen doku, montaj ve kullanımda kolaylık sağlaması amacıyla prefabrik modüllerle tasarlandı. Bu doku sayesinde dış koridorlar kullanım halindeyken bile sınıfların içinde dikkati toplamak mümkün. Çok amaçlı salon ve oditoryum yan yana erişilebilir durumda. Bu da kampüsün normal işleyişini bozmadan eğitim aktivitelerinin yürütülebilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda bu iki mekanın kapalı meydan ile ilişkili olması da farklı nitelikteki çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebilmesini mümkün kılıyor.

Kampüsün kalbi olan öğrenme merkezi, kamusal alanla iç bahçe arasında bir konumda bulunuyor. Bu sayede öğrencilerin birbirileriyle etkileşime geçebilecekleri sosyal bir alana dönüşüyor.

Etiketler: