Geçirgen Geçit

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı beş günlük atölyede üretilen Geçit, ortaklaşa bir tasarım ve inşa deneyiminin sonucu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında mimar Sebastian Erazo ile öğretim görevlisi Stefano Pugliese tarafından bir tasarım ve inşa atölyesi düzenlendi. Atölye çalışmasının iki ana pedagojik amacı vardı. İlkin, öğrencilerden atölye yürütücüler tarafından hazırlanan proje tanımına yanıt vermeleri bekleniyordu. İçinde bulundukları kampüsün belirli alanlarını bir örtü, duvar ya da bank üretmek gibi basit bir mimari eylemlerle, mekansal bir müdahaleyle etkinleştirmeleri isteniyordu. İkinci amaç ise, öğrenciye tasarım sürecini belirli bir teknik ve malzeme ile sıkı bir ilişki içinde yönlendirecek ve tanımlayacak bir yöntem aktarmaktı. Bu atölye özelinde ana malzemeler çam ağacı ve geri kazanılmış tarım filesiydi.

Atölye çalışmasının ilk iki günü boyunca öğrenciler ve yürütücüler, uygulanacak mimari stratejiyi, strüktürün kurulacağı yeri ve sonraki üç gün içinde inşa edilebilecek şekilde tüm yapısal detayları tanımlamak için ortak bir tasarım süreci geçirdiler. Bu atölye çalışmasının hedefi, öğrencileri tüm tasarım aşamalarına dahil ederek 1:1 ölçekte işleyen ve kullanılabilir “küçük” bir mimari inşa etme deneyimini kazandırmaktı. Projenin ismi olan Geçit de sürecin sonunda öğrenciler tarafından konuldu.

Etiketler:

İlgili İçerikler: