İAE’den Yeni Yayın: Kurmak ve Onarmak Mimar - Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919 - 2009)

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), yayınladığı araştırma kitaplarıyla İstanbul’a ilişkin akademik literatürün gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. İAE’nin İstanbul Araştırmaları Dizisi’nden çıkardığı yeni kitabı, Kurmak ve Onarmak: Mimar-Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919 - 2009) Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu’nun hayatını ve 1940’lardan 1980’lere kadar süren meslek yaşantısını anlatıyor.

Yazarlar Işıl Çokuğraş ve C. İrem Gençer’in kitapta inceledikleri otobiyografik notlar, mektuplar, aile fotoğrafları, mesleki defterler, çizimler, yapı fotoğrafları ve restorasyon süreçlerine ait yazışmalar dönemin mimarlık ve restorasyon, düşün ve uygulama ortamını kavramaya yardımcı oluyor.

Anadolu’yu Odağına Alan Mimar Mualla Eyüboğlu
Erken Cumhuriyet dönemi mimar profilinden farklı olarak kendine özgü bir yol ve kimlik inşa eden Mualla Eyüboğlu, Türkiye’de ismi anılan az sayıdaki kadın mimardan biri. Kariyerinde Anadolu’yu ön plana çıkaran Eyüboğlu, köye romantik bakışın ötesine geçerek Anadolu’nun sorunlarını ve çıkmazlarını gören, Anadolu’ya karşı sorumlu hisseden bir meslek insanı olarak Cumhuriyet’in en önemli girişimlerinden olan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunda aktif rol aldı. Sosyal yapısında etnik çeşitlilikler barındıran Trabzon’da geçen çocukluğu ve farklı Anadolu kültürlerini deneyimlediği Köy Enstitüleri yılları ona dönemin mimarlarından farklı bir mesleki bakış açısı kazandırdı. Eyüboğlu’nun Köy Enstitüleri’ne ait çizim, not ve fotoğrafları, bu projelerin nasıl ve hangi koşullarda tasarlanıp hayata geçirildiğini ve Enstitülerde öğrencilere nasıl bir eğitim verildiğini ortaya koyuyor.

Payitaht Eserlerinin Onarımına Giden Kariyer Yolculuğu
Mualla Eyüboğlu, kariyerinin sonraki dönemlerinde İstanbul’daki tarihi yapıların restorasyonunda görev aldı. Kitapta, mimarın Topkapı Sarayı (özellikle Harem Dairesi), Rumeli Hisarı, Siyavuş Paşa Kasrı, Şerifler Yalısı ve Ayasofya’nın bazı birimlerinde yürüttüğü onarım çalışmaları; hasar tespitleri, onarım önerileri, keşif raporları, krokiler, notlar, resmi yazışmalar ve fotoğraflar eşliğinde incelenirken aynı zamanda alanın önde gelen aktörlerine ve restorasyon uygulamaları etrafında gelişen mesleki tartışmalara da yer veriliyor.

Kurmak ve Onarmak: Mimar - Restoratör Mualla Eyüboğlu (1919 - 2009) kitabına, kitapçıların yanı sıra Pera Müzesi Artshop’tan ulaşmak mümkün.

Işıl Çokuğraş Hakkında
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2008’de aynı üniversitede Mimari Tasarım Yüksek Lisansı’nı bitirdi. 2013’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı programından doktora derecesi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevini doçent unvanı ile sürdürmektedir. Doktora tezini temel alan Bekâr Odaları ve Meyhaneler Osmanlı İstanbulu’nda Marjinalite ve Mekân (1789 - 1839) (İAE Yayınları, 2016) kitabının yazarıdır.

Ceylan İrem Gençer Hakkında
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 2004 yılında Mimarlık lisans derecesini almıştır. Aynı üniversitede 2006 yılında Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nı, 2012 yılında ise Restorasyon Doktora Programı’nı tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevini doçent unvanı ile sürdürmektedir.

Etiketler: