ICOMOS Türkiye’den "Kültür Varlıkları ve Deprem" Raporu

ICOMOS Türkiye ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası toplumsal yaralarımızın sarılması sürecinde kültür varlıklarına yönelik çalışmalara uzmanlıkları çerçevesinde destek vermeyi görev olarak gördüğünü belirten bir açıklama ile birlikte görüş, öneri ve değerlendirmelerini içeren bir rapor yayınladı.

“Yaşamı sürdürmenin her şeyden önce geldiğinin bilinciyle, bireysel ve toplumsal aidiyetin yapı taşları olan kültür varlıklarının yeniden yaşama katılmasının, şehirlerimize insanları ve geçmişten gelen değerleriyle birlikte yeniden hayatiyet kazandırılmasının insan maneviyatının onarılması için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Harap duruma düşen kültür varlıklarının yıkıntılarında kültür katmanlarını içeren izlerin korunmasından başlayarak, hasarlarının saptanması, gelecekte onarılmalarının sağlanması ve eskiden olduğu gibi tarihi yerleşim alanlarının toplumla bütünleşmiş varoluşlarını sürdürmeleri için ilgili tüm kişiler ve kurumlarla dayanışma içinde çalışmaya bütün bilgi ve birikimimizle hazırız” sözleriyle Kültür Varlıkları ve Deprem başlıklı raporunu paylaşıma açan ICOMOS, süreçte katkı koyabileceği konuları şöyle sıralıyor:

  • Afet sonrası iyileşme organizasyonunun her kademesinde üyelerimiz, karar üreten komisyonlar ve kurullarda bilimsel danışmanlık, saha çalışma ekiplerinde uzmanlık kapasiteleriyle yer alabilirler.
  • Yaygın uzmanlık ağımız aracılığıyla, afet bölgesine yönelik önceden yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel çalışmalarla ilgili veri kaynaklarına ulaşım için kolaylaştırıcı olarak birlikte çalışma köprüleri kurabiliriz.
  • Hasar tespiti prosedürü ve kullanılacak veri toplama araçlarının tutarlı hale getirilmesi ve ortaklaştırılması için Bilimsel Komitelerimizin ve üyelerimizin mevcut çalışmalarını derleyebiliriz.
  • ICOMOS Bilimsel Komiteleri; başta ICORP, ISCARSAH, CIVVIH, CIPA ve ICORP, Europa Nostra gibi uluslararası uzmanlık ağları ile bağlantılarımızdan yararlanarak, iş birlikleri kurmak ve bunları koordine etmek konusunda destek olabiliriz.

ICOMOS Türkiye’nin hazırladığı "Kültür Varlıkları ve Deprem: Görüş, Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler: