İyileştirici İlham

Yenilenerek bir sivil toplum kuruluşunun merkezi olan yapı, kullanıcılarını dahil ettiği süreci ve esnek program kurgusuyla bir aidiyet mekanı olmayı amaçlıyor.

San Diego mahallesinde stratejik bir konumda bulunan Çocukları Kurtarın (Save The Children) vakfının binası, sivil toplum kuruluşunun Vallecas bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalarını yürüttüğü bir bina. Proje de mevcut binanın, çocuk bakım merkezinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilenmesi ve genişletilmesini içeriyor. Öneri, var olan strüktürün üzerine asılan yeni bir kütle eklemek üzerine kurulu. Bu hamle, yeni bir haberleşme ve servis çekirdeğine sahip olan yapıyı aynı zamanda genişletiyor ve yeni bir cephe kurgusu oluşturuyor. Bu doğrultuda proje, bahsedilecek aşama ve kararlarla gerçekleştirildi.

MİMARİ UNSURLARIN YENİLENMESİ
1950’lerden kalma bu binanın kütlesini zamana uygun hale getirmek için bir dizi mimari işlem yapıldı. Bunlar şu başlıklar altında sıralanabilir:

 • Mevcut strüktürün yenilenmesi ve güçlendirilmesi
 • Yeni haberleşme ve servis çekirdeğini binaya dahil etmek üzere ve ana mekanların güncel teknik ve işlevsel performansına yönelik güncel yönetmeliklere uygun olarak binanın arkasının kısmi yıkımı
 • Çapraz havalandırma yapabilmek için iki terasın arasında düzenlenen, iki katlı mekanıyla yapının cephesinin kullanımına izin veren en üst katın genişletilmesi
 • Saçak, kanopi ve üst kattan sarkıtılan çiçek tarhlarından oluşan bir sistem kullanarak cephenin yenilenmesi ki bu karar, binanın var olmayan ısı yalıtımı sorununu çözüyor ve güneş radyasyonu yönetmeliğine uymasını da sağlıyor. Bunun yanı sıra vakıf binasının meydandaki imgesini de yeniden kuruyor.
 • Tipolojinin işlevsel organizasyonunu olabilecek en kapsamlı hale getirmek; bu yolla çocuklar için kullanılacak bir binanın yönetmelik gereklilikleri yerine getirilirken gelecekteki olası kullanımlar için de olabilecek en esnek program kurgusunun sağlanması hedeflendi.
Yenileme sonrası bir mimari unsura dönüşen yapının cephesi
Farklı kullanımlarıyla cephe ve çevre ilişkisi
Farklı kullanımlarıyla cephe ve çevre ilişkisi
Giriş alanı
Cephe detayı
Ofis ve aile destek alanları
Hareket edebilir paneller
Hareket edebilir paneller
Çatı terası ve loft
İç mekanda renkli ve esnek kurgunun destekleyicisi malzeme seçimleri
Loft

İLHAM ETKİSİ
Bina, mekanın etkileşime ve benimsemeye izin vermesi için belirli unsurlarla donatılırken bir yandan da kullanıcılarının yeni genel merkeze duygusal bir bağlılık hissetmesi üzerine tasarlandı. Çağdaş çocuk bakımı metodolojilerine dair yapılan bazı araştırmalar özgüveni, sorumluluk duygusunu ve başkalarına şefkati teşvik eden, örneğin bitki yetiştirme ya da evcil hayvanla ilgilenme gibi pratiklerin önemini vurguluyor.

Bu yaklaşımlardan bazıları, bir dizi mekansal kararın yanı sıra malzeme ve rengin önemsendiği mobilya ve tasarım kararlarıyla mimari unsurlara aktarıldı:

 • İşbirlikçi bir mekansal örgütlenme adına mekanizmalar dahil edildi. Örneğin, sınıflarda hareket edebilir paneller kullanıldı ya da kütüphanedeki tekerlekli raflar gibi seyyar mobilyalar kullanıldı. Hepsi mekanın strüktürüne farklı şekillerde destek olurken kullanıcı ile mekan arasındaki bağı da güçlendiriyor.
 • İlgi göstermeye teşvik edecek unsurlar mekanla birleştirildi; kolektif olarak bakılacak saksıda bitkiler ve çeşitli mekanlara eklenmiş “mimari evcil hayvanlar” gibi.
 • Belirli malzemeler kullanılarak algı harekete geçirildi. Örneğin, bekleme odaları bitişlerinden bazıları dışarıyı yansıtıyor; meydanın döşemesi hole karışıp bekleme odasına ulaşıyor ve zemini binaya takdim ediyor, oyun alanına ulaşıyor. Bu, içeri ve dışarı arasındaki sınırları kaldırıyor.
 • Çocukların istekleri projeye dahil edildi. Teklif verme aşamasında, farklı yaş gruplarından çocuklar bir istek listesi oluşturdu ve yeni mekanı nasıl hayal ettiklerini tasvir ettiler. Bazı isteklerin - mesela “her katta çikolata çeşmesi olması”- projeye uygulanması zordu. Ancak diğerleri, “odalardan yıldızları görebilmek” gibi olanlar, farklı mimari unsurlara dönüştürüldü; gösterim odasının tavanına eklenmiş tepe penceresi gibi.

Kısacası, bu müdahaleler seti binayı bir evcil hayvana dönüştürme niyetiydi; oynamayı kolaylaştırmak ve merkezle duygusal olarak yakın bir ilişkiyi tetiklemek için.

ENERJİ STRATEJİSİ
Kapsamlı bir havalandırma stratejisi geliştirebilmek için bir dizi temel aktif ve pasif biyoiklimsel ölçümler doğrultusunda adımlar atıldı. Bunlar yeni yalıtımlı bir kapalı mekan tasarımı ve mümkün olduğunca çapraz havalandırma; yazın soğutma, kışın ise ısıtma için harcanan enerjiyi azaltmak için kanopi ve saçaklardan oluşmuş bir cephe sistemi; yaz aylarında sıcaklığı ve nem oranını kontrol edebilmek için cephenin bitkilerle birlikte düşünülmesi; yerden ısıtma aracılığıyla iklimlendirme olarak sıralanabilir. Tasarımın bu öğeleri sayesinde bina, olabilecek en iyi enerji sertifikasına sahip; çocukların, ziyaretçilerin ve çalışanların konforunu sağlarken bakım masraflarını da düşürüyor.

Zemin kat planı
1. kat planı
4. kat planı
Çatı katı planı
Kesit
Diyagram
Diyagram

AŞAMALAR VE GÜNCELLEMELER
Süreyi kısa tutabilmek ve bütçeyi azaltmak adına ve vakfın mahallede çalışmaya başlayabilmesi için proje temel donanımda gerekli yenilemeler olarak sunulmuştu. Buna rağmen, birtakım inşaat protokolleriyle birlikte ilerleyen zamanlarda kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda ana strüktürü güncellemek ve performansını artırmak, bu donanıma yeni unsurlar eklemek de mümkün. Bu unsurları da şöyle sıralayabiliriz örneğin:

 • Aktif havalandırma sisteminin bir parçası olarak ana terasın bir sera ile kapatılması
 • Çatıya güneş panelleri eklenmesi; çatının güneş enerjisi toplanması için uygun geometri ve eğimde olması sayesinde.
 • Havalandırma sistemine yeni parçalar ekleyebilme
 • Yeni dönüştürülebilir mobilyalarla bütünleşme

Bu işlemler, binanın potansiyelinin özünü gösteriyor; oylamaya katılan seçici kurulun üç üyesince (uzmanlar, çalışanlar ve çocuklar) de karara bağlandığı gibi hem heyecan verici hem işlevsel olan programı sayesinde.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL