Lüleburgaz Yıldız Sanatları Akademisi

EN

2015 yılında açılan Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması'nın birincisi olan proje İkikerebir Mimarlık tarafından tasarlandı.

Yapının konumlandığı alan Lüleburgaz Anadolu Teknik Lisesi ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nin güneyinde yer alıyor. Arazinin kuzeyindeki çamlık alan ile arasında kalan Mehmetçik Caddesi, lise eğitim yapıları ile tek fiziksel bağlantıyı oluşturuyor. Bu cadde aynı zamanda çamlık alana bir sınır gibi davranarak eşik olarak rolleniyor. Bu alanda yaklaşık on metrelik bir kot farkının yanında arsa içine de girmiş olan kuzeydoğudaki ağaçlık alan mensupları dağınık olmasına rağmen, sıklığı aralarında küçük ölçekte yapılaşmaya izin veriyor.

Bu noktada parçalı bir yapı oluşturmak hedeflendi. Bunun temel nedeni, büyük fonksiyonları barındırması beklenen yapının devleşmesini engellemekti. Bu bağlamda öncelikle kuzeybatı ve güneydoğu aksında yer alması planlanan bir sokak kurgusu oluşturuldu ve bu sokağın bittiği Mehmetçik Caddesi yayalaştırılarak mevcut eğitim yapıları ile yatay bir ilişki kurması amaçlandı.

Yapının, kuzeybatısında yoğunlaşması planlanan kentsel yapılaşma ile ağaçlık alan arasında bir eşiğe dönüşmesine engel olmak adına yapı bu doğrultuda üç noktada yırtılarak "aralık"lar oluşturuldu. Bu aralıkların gelecekte olması muhtemel akışı sızıntılar şeklinde devam ettirmesi bekleniyor.

Çok amaçlı salon ve fuayesi alanın güneyinde yer alan ana yola en yakın noktada konumlandırıldı. Bu noktada hem etkinlik meydanı olarak tanımlanmış olan alan ile beraber kullanılabilmesi, hem de servis açısından daha doğru kullanım olanağı sağlaması gözetildi. Bu salonda yapılacak olan, fuar, sergi, atölye çalışmaları, balo, yemek, konferans, konser, defile vb. etkinliklerin tamamı, uygun koşullarda dış mekân ile bütünleşik olarak yapılabiliyor.

Çok amaçlı salona ait olan fuaye ise salon cephesi ile bütün bir ilişki kurabilecek şekilde bölünebilir salonun dik kenarında tüm salon boyunca kurgulandı. Bu kullanım, diğer mekanlardan ayrıştırılabilir olarak tasarlanmış olan çok amaçlı salonun gerektiğinde fuaye ile beraber çalışabilmesine olanak tanıyor.

Alana ve yapılaşmaya dair kararlar ile birlikte, alan içinde planlı olarak yapılacak olan yeşil doku ile ilgili çalışmalar yapılırken yapısal olarak bütünde verilen kararlara uyulmaya çalışıldı. Çamlık alan ile ilgili hiçbir peyzaj çalışması önerilmedi. Bunun sebebi, bu alanların yapının arka bahçesine dönüştürülmeden kamusal alan olarak ele alınmasıydı. Bu nedenle çamlık alan olabildiğince doğal hali ile korunmaya çalışıldı.

Yapı bütünlüğünün önemli birleştiricilerinden olan ancak her zaman ihmal edilen dış mekan düzenlemesine ait elemanlar da; yine genel kurgu baz alınarak tasarlandı.

Etiketler: