Rami Kütüphanesi - Peyzaj Projesi

EN

250 yılı aşkın bir tarihi olan Rami Kışlası; restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa projesinin tamamlanmasıyla İstanbul kentinin en önemli kültür mekanlarından biri haline geldi. Rami Kütüphanesi, modern kütüphane fonksiyonlarını barındıran, çok kültürlü ve işlevli alan kullanımıyla büyük bir mekânsal zenginlik ve kütüphane programına sahip.

Rami Kütüphanesi'nin yaklaşık 51.000 m2 olan avlusu, 7/24 açık bir kent parkı gibi kütüphane yapısının çeşitli kültürel ve sosyal alt birimleriyle doğrudan bağlantılı ve ilişkili alt kullanım alanlarıyla örülü şekilde tasarlandı. Avlunun merkezinde, ana yaya aksı üzerinde konumlandırılan Ulusal Arşiv Binası, zemine gömük tasarlandı, Araştırma Salonu ve Kafeteryası avlu alt kotunda simetrik iki saçağın altında planlandı. Önerilen yeni yapı, tarihi kışla silüetinin önüne geçmeyen, peyzajla bütünleşen ve avlu içerisinde gizlenen bir formda yer alıyor. Gezilebilir yeşil çatı olarak önerilen yapı kabuğu, kamusal kullanımı destekleyen önemli yeşil alanlardan biri.

Ana yaya omurgası ve dört ana kapının avluyla buluştuğu dört aktivite meydanı dışında tüm avlu çok işlevli, eğitim, kültür, ortak çalışma, sosyalleşme ve eğlencenin bütünleştiği bir kent parkı, yaklaşık 51.000 m2’lik bir eğitim ve kültür vahasıdır. Sözü edilen avlu geçmişte sahip olduğu kışla avlusu işlevinden kültür odaklı bir kent parkına dönüştü, bu dönüşümle düzenlenen topoğrafya ve mevcut ağaçları koruyan tepelerle, farklı vistalar veren sürpriz alt mekanlar tasarlandı. Kentli kullanıcının kütüphaneden bağımsız olarak da deneyimleyebileceği bu açık alan, zengin bitkisel dokusu, tür çeşitliliği, korunaklı avlu tipolojisinin avantajıyla sahip olduğu mikro iklimle kendi başına önemli bir kentsel odak haline geliyor. Avluda önerilen doğal peyzaj kurgusunun gezinti yolları kullanıcıları; yeşil amfiler, sergi alanları, dinlenme alanları, ortak çalışma alanları, sahneler, performans meydanları, biyolojik gölet, piknik masaları, çocuk oyun alanları, tematik eğitim platoları, okuma terasları gibi pek çok alt mekanla buluşturuyor.

Sosyalleşme ve etkinlik alanlarının doğal peyzaj ve bu peyzajın oluşturduğu perspektiflerle birbirinden ayrılıyor olması alanda eş zamanlı farklı etkinlikleri olanaklı hale getiriyor. Tüm bu aktiviteler alanda zaten halihazırda var olan ve korunan 49 yaşlı ağaç ve bu yeşil örtüyü desteklemek için alanda önerilen 30’dan fazla farklı türde 525 yeni yetişkin ağacın oluşturduğu koruluğun altında uzanıyor. Yapraklı ve ibreli ağaçlarla oluşturulan çatı örtüsü alanda farklı mevsimlerin ve mevsim geçişlerinin kente özgü manzaralarının oluşmasını olanaklı kılacak. Alle yolu ve giriş meydanları haricinde, avlu içi tüm gezinti yolları toprak yol olarak tasarlandı, avlu içerisinde yaratılan dinamik kot değişkenliği arasına gizlenen patika yol deneyimi düşünüldü. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren avlu peyzajı, alt meydan kullanımlarını destekleyen amfi oluşumları ve kent mobilyaları ile kurgulandı. Tasarlanan biyolojik gölet alandaki faunayı destekleyen önemli bir su ögesi. Yeşil tepelere gizlenen ahşap oyuncaklar, eğimli yeşil alanlar ve oyun amfisi, çocuklar için keşfederek oyun kuracakları bir zemin hazırlıyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: