Rami Kütüphanesi - Ulusal Arşiv Binası

EN

caps.office tarafından tasarlanan Ulusal Arşiv Binası, dikdörtgen planlı Rami Kışlası’nın merkezine konumlanıyor. Hünkar Kasrı ana omurgasına yerleşen yapı, topografyanın altına saklanıyor. Peyzaj ile bütünleşik tasarlanan yapı, simetrik iki çatı plağının havaya kalkması ile kendini var ediyor. Araştırma salonu ve kafeterya, açığa çıkan çatı plakları içerisine yerleşiyor. Yeni yapı, kışlanın tarihi dokusu içerisinde modern mimari ek olarak temsiliyet kazanıyor.

Yeni yapının merkezinden geçen alle, Hünkar Kasrı aksına referans veriyor. Topografya ile bütünleşen yapı, çift yön eğimli beton plak ile farklı kotlardaki avlu peyzajına bağlanıyor. Beton saçak sonrası, yeşil çatı olarak devam eden yapı plağı, kamusal kullanımı yoğun bir açık alan olarak tasarlandı.

Cumhuriyet sonrası basılı tüm kaynakların ilk kopyasının yer alacağı Ulusal Arşiv Binası, bodrum katta; her türlü olumsuz dış koşulda üst seviyede güvenliğinin sağlanması adına dijital arşiv dolap sistemleri ile korunuyor. Hassas iklimlendirme sistemleri ile gerekli mekanik ihtiyaç sağlanıyor. Ulusal arşivin bir bölümü, ziyaretçilerin zemin kattan izleyebilmesine olanak verecek şekilde tasarlandı. Böylece erişimin kısıtlı olduğu bu alan, yarı açık sergi alanı ile birlikte, kullanıcı izlek deneyimine açıldı. Yarı açık alanda yer alan cam bölümden görülebilen çift hacim arşiv alanı, alle yolunda yer alan açıklıklardan da izlenebiliyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: