Salt’ın Türkiye’deki Mimarlık Eğitimi Tarihine Işık Tutan Yeni Sergisi Açıldı

Salt’ın yeni sergisi “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri” 6 Aralık Çarşamba günü Salt Galata’da ziyarete açıldı.

Mimar - akademisyen Uğur Tanyeli, Arzu Erdem ve Esra Kahveci tarafından programlanan sergi, Salt’tan Orkun Dayıoğlu ve Eylül Şenses tarafından hazırlandı. 6 Aralık 2023 - 31 Mart 2024 tarihlerinde Salt Galata’da ziyaret edilebilecek olan sergiye eşlik eden kamu programları ise daha sonra duyurulacak.

Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
Mustafa Şemsettin Şeniz’in Sanayi - i Nefise Mektebi’ndeki öğrencilik projesi, 1910’lar Salt Araştırma, Mustafa Şemsettin Şeniz Arşivi
İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Taşkışla önünde, 1950’ler Salt Araştırma, Mimarlık ve Tasarım Arşivi
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarlık Tarihi dersi öğrenci çalışmaları, 1930’lar Salt Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarlık Tarihi dersi öğrenci çalışmaları, 1930’lar Salt Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
Fazıl Saffet Aysu’nun İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki bir öğrencilik çalışması Salt Araştırma, Fazıl Saffet Aysu Arşivi
İTÜ Talebe Cemiyeti tarafından yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Postası, 1950 Salt Araştırma
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde bir proje dersi jürisi, 1980’ler Salt Araştırma, Harika - Kemali Söylemezoğlu Arşivi
Erkal Güngören’in İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında Ahsen Yapanar danışmanlığında hazırladığı proje Salt Araştırma, Erkal Güngören Arşivi
Nezih Eldem’in İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarladığı 109 Numaralı Konferans Salonu Salt Araştırma, Nezih Eldem Arşivi
İTÜ Mimarlık Fakültesi yapısı Taşkışla’nın restorasyon süreci, 1940’lar Salt Araştırma, Harika - Kemali Söylemezoğlu Arşivi
Mustafa Şemsettin Şeniz’in Sanayi - i Nefise Mektebi’ndeki öğrencilik projesi, 1910’lar Salt Araştırma, Mustafa Şemsettin Şeniz Arşivi
İstanbul Teknik Okulu öğretim üyeleri, 1940’lar Salt Araştırma, Mimarlık ve Tasarım Arşivi

“Mimarların okullu olması”nın tarihi bağlamında Türkiye erkenci ülkelerden biri sayılır. Okullaşma öncesinde mimarlık, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de, doğrudan mesleki pratik içinde çalışarak ve inşai etkinlik yaparak öğrenilir. Hendese Odası’nın (Hendesehâne) 1775’teki kuruluşundan başlayarak bugüne uzanan kesintisiz bir tarihçeden söz edilebilir. İlk mühendislerin istihkâm ve kentsel savunma donatıları yapan asker - mimarlar olarak yetiştirildiği; askerlik ve mühendislik öğretimiyle bütünleşik erken dönem, 1883’te Sanâyi-i Nefîse Mekteb-i Âlîsi’nde özgülleşmiş mimarlık öğretiminin başlamasına dek sürer. Cumhuriyet dönemine kadar “fenn-i mimari” dersleri okutulan Harbiye de uzun süre bir tür mimarlık okulu olarak işlev görür; özellikle taşrada yönetimin ihtiyaç duyduğu pek çok yapı subayların tasarımı olarak ortaya çıkar. Zaman içerisinde, her yerde olduğu gibi, Türkiye’de de askerlik - mühendislik - mimarlık çözülmesi yaşanır; mimarlık eğitiminde yaşamsal önemi olmasına karşın tasarım sektöründen kopuş da başlar. Askerlik ve mühendislik ile bütünleşik tek bir okulla başlayan mimarlık eğitimi, günümüzde Türkiye genelinde yüzü aşkın okula yayılmıştır. Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri, bu akademik manzaranın özellikle gündelik yaşam içindeki seyrini anlatmayı amaçlıyor. Okulların fiziksel çevresini, öğretim üyesi ve öğrenci yaşamını, çalışma koşullarını, yaşanan çalkantı ve huzursuzlukları, ülkenin mimari üretimine yapılan katkıları, açılım imkânlarını ve tıkanıklıkları görselleştirerek ele alıyor.

Etiketler: