Sarmalayan Bağ

Kaostan arındırılmış bir çalışma ortamı kurmaya çalışan yerleşkede yapılar arasında işlev değiştiren dolaşım ağı, tekil birimleri yekpare bir çeşitliliğe dönüştürüyor.

Hanoi merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Hoa Lac İleri Teknoloji Parkı içindeki Alıştırma Merkezi Kampüsü’nde yer alan eğitim merkezi; Vietnam’ın mobil şebeke operatör şirketlerinden Viettel Corporation’ın personeline çeşitli eğitimler vermek üzere projelendirilmiş.

Farklı yüksekliklerdeki bloklar ve blokları birbirine bağlayan hafif beton çatı
Tuğla ile oluşturulan cephe dokusu
Zemin kotundan yapının kütle kurgusu
Yeşil doku ve kütleler arası ilişki
Farklı kotlarda yarı açık dolaşım aksları
Farklı kotlarda yarı açık dolaşım aksları
Yansıma havuzu ve kütleler arası ilişki
Yansıma havuzu ve kütleler arası ilişki
Blokları sarmalayan taşma havuzu

İçinde kısa süreli konaklama mekanları da yaratılan yapının tasarımı, kullanıcıların çalışmalarına odaklanabilmeleri için kent yaşamının keşmekeşinden uzak, sessiz ve huzurlu bir ortam yaratma fikriyle şekillenmiş. Bu doğrultuda yapı, serinletici bir mikro iklim yaratacak peyzaj, göller ve verimli bir yeşil alanla çevrelenmiş. Kampüsteki merkezi konumu sayesinde de yerleşim bölgesinden ve diğer tesislerden kolaylıkla erişilebiliyor.

Birbirinden ayrı 12 blokta sınıfları, toplantı odalarını, salonları ve ofisleri barındıran eğitim merkezinde ana bloklar dört veya beş katlı iken diğer bloklar iki ya da üç kat yüksekliğinde kurgulanmış. Bloklar, binaları ve çevresindeki peyzajı yansıtmanın yanı sıra mikro ikliminin düzenlenmesine de yardımcı olan bir taşma havuzuyla çevrili.

Koridorlar, rampalar ve merdivenlerden oluşan çok katlı dolaşım ağı ile birbirine bağlanan blokların parçalı yapısı, sessiz çalışma alanları yaratırken bu dolaşım ağı, birçok bakı noktası da tanımlıyor. Bu parçalı kurguyu bir araya getirmek üzere, Hanoi’nin nemli tropikal iklimi göz önüne alınarak yarı açık alanların çoğunu kapsayan, aynı zamanda yüksek kotta dolaşım sağlayan (skywalk) hafif beton bir çatı tasarlanmış. Çatı, ayrıca güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı oluyor.

İç mekanda ışık ve gölge etkisi
İç mekanda ışık ve gölge etkisi
İç mekanda ışık ve gölge etkisi
Dolaşımın devam ettiği hafif çatı (skywalk)
Vaziyet planı
1. Kat planı
2. Kat planı
3. Kat planı

Zemin kattaki bahçe, bloklar arasında kullanıcıları doğaya yakınlaştıracak dostane bir ortam yaratıyor. Farklı kotlarla tanımlı çatı izi ise bir dizi asma bahçe meydana getiriyor ve eğitim aralarında etkileşimi mümkün kılan dinlenme alanları sunuyor.

Bina bitişlerinde yerel üretim tuğlalar kullanılarak projenin bütününe hakim olan kırmızı tuğla bir cephe oluşturulmuş. Bu yekpare cephe, güçlü ve kıra özgü bir varlık oluşturuyor. Kalınlığı 300 ila 400 milimetre olarak değişen ve arası boşluklu iki tuğla duvar katmanından oluşan cephe yalıtım sağlayarak enerji tüketimini de azaltıyor. Etkinliklere arka plan oluşturan tuğlalar, yeşil doku ile birlikte doğayla uyumlu bir atmosfer kurup kullanıcılar için canlı bir hafıza mekanı yaratmayı amaçlıyor.

Etiketler: