Topraktan Güç Alan

Deprem sonrası iyileşme ve yeniden yapılanma sürecine giren Guangming Köyü’nde gerçekleştirilen proje, yerel malzemeleri sahiplenerek oluşturduğu basit bir strateji üzerinden daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir konutlar sunuyor.

Guangming Köyü’nde sıkıştırılmış toprakla inşa edilmiş evlerin büyük bir çoğunluğu 2014 yılında yaşanan depremde hasar görmüş ya da yıkılmış. Afet sonrası bölgede inşaat malzemesi olarak tuğla kullanılmaya başlanması ise talebin artmasıyla fiyatların yükselmesine ve birçok köylünün bu maliyeti karşılayamamasına neden olmuş. Bu noktada proje, geleneksel sıkıştırılmış toprak yöntemini geliştirerek köy sakinlerinin karşılayabileceği, güvenli, ekonomik, konforlu ve sürdürülebilir konutlar sunabilmeyi amaçlıyor.

fotoğraflar: cuhku – kust
vaziyet planı
planlar
kesit
görünüşler
konsept

Prototip olarak inşa edilen yapı, köyde yaşayan yaşlı bir çiftin evi. Kısıtlı inşaat alanına rağmen tasarıma yarı açık mekanlar da dahil edilerek konforlu ve estetik bir yaşam alanı oluşturmak planlanmış. Isıl performansı iyileştirmek adına çift camlı pencereler ve yalıtımlı çatı kullanılmış. Yapının depreme dayanıklılığını artırmak adına ise duvarlar için kil, kum ve çim gibi malzemelerin uygun oranlarda karıştırıldığı bir harç elde edilmiş ve strüktün direnci çelik ve beton kullanımı ile güçlendirilmiş. Beton bantlar duvarın içine gizlenerek toprak cephede bütünlük sağlanmış. Yapılan testler, binanın sismik performansının bölgedeki depremlere dayancak şekilde artırıldığını göstermiş.

“3L” (local technology, local materials, local labor) stratejisi takip edilerek tamamlanan proje, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda hassaslıklar taşıyor. İyileştirilen ısı ve ışık performanslarıyla daha az enerji tüketimi gerektiren yeni evlerin çevresel etkisi azaltılmış. İnşaat ve operasyon maliyetlerinin düşmesi, projenin ekonomik anlamda karşılanabilir olmasını sağlamış. Köy halkının çoğu evlerini yalnızca basit aletler kullanarak kendileri inşa etmiş. Bu durum da ileride evlerinin bakımını kolayca yapabilmeleri ve kullanılan yöntemi daha da geliştirmeleri için bir fırsat oluşturmuş. Bölge sakinlerinin bütün bu yenileme sürecine aktif olarak dahil olması ise projeyi sosyal anlamda beslemiş.

Yerel yönetim ve üniversitelerce desteklenen projenin, toprak inşaat standartları ve yönetmelikler için bir kılavuz niteliği taşıması ve Güneybatı Çin’de bulunan başka yerleşimlerde de uygulanması planlanıyor.

Etiketler: