Üretim Mekanını Paylaşmak

Atölye Kolektif’in Otama Kırkpınar’ın kozmetik ürünleri üretimi ve satışı için tasarladığı yapı, aynı zamanda ekolojik ve adil üretimin farklı paydaşlarla tartışılıp paylaşıldığı bir platform olarak işlev görüyor.

Ekolojik, adil ve geri dönüşüm temelli bir üretim manifestosuna sahip Otama Kırkpınar, paylaşım ve dayanışmanın ön planda olduğu sürdürülebilir kozmetik ürünleri atölyesi olarak tasarlanmış. Proje kapsamında döngüsel üretim modeli ile karbon el izine örnek teşkil eden Otama Kırkpınar’ın söz konusu anlayışının fiziksel ortama yansıtılması ve yerelde konumlanan aktivist bir çevre hareketinin mekanı olabilmesi amaçlanmış.

Tasarım aşaması geri beslemeli bir sistem kurgusu çerçevesinde ele alınmış; böylece sadece somut üretimlerin gerçekleştirildiği değil, aynı zamanda bu üretimlerin düşünsel altyapısının tartışılabildiği bölümler mekan içinde oluşturulmuş. Giriş bölümü mahalleli ve aynı coğrafyada bulunan küçük üreticilerin bir araya gelebileceği, birlikte üretip paylaşım yapabilecekleri bir fikir atölyesiyken; arka bölüm Good Manufacturing Practices (GMP - İyi Üretim Uygulamaları) normlarını karşılayabilen bir laboratuvar ve bağlı olduğu hammadde, bitmiş ürün depoları, paketleme alanı işlevlerinin senkronizasyonu ile oluşturulmuş bir üretim mekanı.

İşlev programının limitli hacimde birbiri içinde eritilerek görsel derinliklere imkan verir halde düzenlenmesi ile resmi standartların kısıtlayıcı etkilerinin en az seviyede hissedildiği esnek bir mekan çözümüne ulaşılmış. Programın zorunlu kıldığı mekanik -mekansal- işleyiş sürekli sorgulanarak birimlerin alternatif yollarla bir araya gelmesi sağlanmış. Mahaller arası geçişler gerekli yerlerde mobil çözümler üretilerek hem hijyen koşullarına uygun olacak şekilde hem de minimum sirkülasyon alanı kullanılarak çözümlenmiş.

Yalın detay anlayışı, doğal malzeme kullanımı ve kurumsal kimliği karşılayan bir renk skalası üzerinden geliştirilen sade atmosfer, üretenleri ve üretilenleri öne çıkaran bir fon oluşturuyor. Bu fonun tamamlayıcı unsuru olan ve kozmetik üretiminde kullanılan birbirinden farklı bitkilerin yer aldığı raflardan yayılan ‘koku’lar ziyaretçilere yapılan üretimler hakkında ipuçları sunuyor. Bir üretim yeri olarak fiziksel mekan ihtiyaçlarının belirleyici olduğu süreç sonunda, doğallığıyla öne çıkan ve sahip olunan yaşam biçiminin duyumsanabildiği üç boyutlu bir Otama kompozisyonu elde edilmeye çalışılmış.

Etiketler:

İlgili İçerikler: