1999 yılında YTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2002 yılında MSGSÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda, doktora çalışmasını ise 2008 yılında aynı kurumda Şehircilik Doktora Programı'nda “Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesinde Toplum Tabanlı Model: Kadıköy-Fikirtepe İçin Bir Model Önerisi” başlıklı araştırması ile tamamladı. Doktora eğitimi sırasında MSGSÜ ve Londra South Bank Üniversitesi'nin ortak düzenlediği Uluslararası Kentsel Yenileşme Çalışmaları Lisansüstü Sertifika Programı'na katıldı. 2005-2008 yılları arasında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde (İMP) Kentsel Tasarım ve Yarışmalar Grubu’nda görev aldı. 2010-2016 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Plankoop. Planlama, Mimarlık, Danışmanlık Ofisi’nde yerel yönetimler, özel şahıs ve şirketler ile STK’lar/gönüllü platformlar (Tarihi Kentler Birliği, DESTEK Platformu, Tasarım Atölyesi Kadıköy vb.) için tasarım ve araştırma projeleri geliştirdi. 2015-2016 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Bölümü'nde “Katılımcı Bir Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi: Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl-Yenidoğan Mahalleleri Örneği” başlıklı TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalıştı. 2016 yılından itibaren İKÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesidir. Katılımcı planlama ve tasarım, konut eksenli kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım konularında dersler vermekte, araştırma ve yayın yapmaktadır.

ZAG

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: