XXI İlk 10: 2016'da En Çok Okunan Söyleşiler

2016 yılında web sitemizde yayınlanan söyleşilerden en çok okunan ilk 10 tanesini aşağıdaki listeden görebilir, bağlantılar üzerinden okuyabilirsiniz.

1- Mimarlık/Etik - “Ben Yapmasam”cılığın İnşası

Mesleki etiğin sınırları, tanımı esnek midir, yoksa genelgeçer birtakım kurallara mı tabidir? Mimarın etik sorumluluğu kime karşıdır? Yapılı çevrenin değişiminde tek aktör mimar değilken neden tartışmalarımızın odak noktasına yerleşiyorlar? Bunun nedeni mimarların araçsallaştırıldığının inkarı için sorumluluk alma konusundaki istekliliği mi, yoksa tek erişilebilir ve tanımlı muhattap olmaları mı? Bu soruların yanıtlarını aramak ve bugünkü çerçeve içinden yeni sorular üretmek adına Hossein Sadri, Kaan Atalay Ve Nilüfer Kozikoğlu ile bir araya geldik.

2- Ersen Gürsel: Mimar Olmaya Hazırlık

Aydan Volkan'ın, 50 yılı aşkın bir süredir mimarlık pratiğinin içinde olan Ersen Gürsel ile yaptığı söyleşi, mimarlığı meslek olarak seçme nedenleriyle dolu geçmişinden işlerinin yıllandığı günümüze dek uzanırken mimarlığın yakın geçmişine de bugünden ve yeniden bakma imkanı sunuyor.

3- Şehir Hasadı

Ali Taptık, Aslıhan Demirtaş, Bengi Akbulut ve Defne Koryürek ile bir araya gelip şehir ile tarımın bir aradalığının ve kentsel müzakerenin açabileceği alternatif senaryoları konuştuk.

4- Cengiz Bektaş Arşivi: Çoklu Okumalar

Kalebodur desteğiyle gerçekleşen Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi'ne, mimarlık ortamının çok yönlü aktörlerinden Cengiz Bektaş’ın işleri ekleniyor. Proje araştırmacıları Burak Altınışık ve Işıl Uçman Altınışık ile arşivi ve niyetlerini konuştuk, Salt Araştırma’dan Meriç Öner yaklaşımlarını paylaştı.

5- Mülteciler İçin Tasarlamak

Farklı disiplinlerden tasarımcıların bir araya gelerek oluşturduğu What Design Can Do platformu kent mültecilerini odağına alan bir yarışma düzenledi. Seçilen projelerin gerçekleştirilmek üzere maddi ve stratejik destek alacağı yarışmanın sürecini ve muhtemel etkilerini direktörü Dagan Cohen ile konuştuk.

6- Sınır-aşırı Kentsellik

Göç krizini ve dönüştürücü gücünü, mimarlık ve kent planlamasının bu krizde pozisyonunu nasıl belirleyebileceğini Ezgi Tuncer Gürkaş, Fırat Genç, Merve Bedir Ve Pınar Uyan Semerci ile konuştuk.

7- Bir Tasarım Meselesi Olarak Koruma

Murat Çetin, Nevzat Sayın, Selda Baltacı ve Sevim Aslan ile Salt Galata’da gerçekleştirdiğimiz sohbet, neyin korunması gerektiği sorusundan mimarlık ile koruma disiplinlerinin ayrıştırılmasının sakıncalarına, tarihi yapılardaki katmanlaşmadan medyanın konuya yönelik yoğun ilgisinin ardında yatanlara dek uzanıyor.

8- Değişen Mekan Tanımlarının İzinden

İstanbul Modern'de gerçekleşen "Habitat" sergisinde insanın doğa ve kentle olan ilişkisine fotoğrafların anlatımıyla tanık olurken; mekanın değişen tanımlarına farklı bakış açılarından yaklaştık. Küratör Sena Çakırkaya ile sergi ve fotoğrafın belgeleme gücü üzerine konuştuk.

9- Geçici Olanı Kalıcılaştırmak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kapsamında İstanbul Cihangir’de bir grafik tasarım araştırma merkezi kuruldu. Sinan Niyazioğlu ile merkezin öyküsünü ve arşivlemenin doğasını konuştuk.

10- Sanat, Tasarım ve Zanaat Arası Geçişler

Sanat, tasarım ve zanaati atölye çalışmalarıyla bir araya getiren, malzemenin ve üretimin geleneksel nüvelerini yeniden hatırlatmaya çalışan Karya Akademi'yi, tasarımın etki alanı ve gücünü, Tasarım Vakfı'nın başkanı ve akademinin kurucusu Faruk Malhan'la konuştuk.

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL