Yerele Dokunmak

Bölgede betonarme konut üretiminin artması nedeniyle yerel mimarinin yeniden canlandırılmasını hedefleyen projede, özgün yapı üretim teknikleri geliştirilerek bölgenin kültürüne katkı sunuluyor.

Chiang Rai bölgesinde değişen sosyo-kültürel durum, yerel yapım tekniklerinin yeni nesillere aktarımının eksikliğine ve betonarme konut üretiminin artmasına sebep olmuş. Tasarımcılar tarafından bölgenin yerel mimarisinin günümüz yapı teknolojilerini kullanarak inşa edilen yapılarla bütünleşmediği gözlemlenmiş.

Ahsa Farmstay projesinde yapı ve kültür arasında bir bağ kurarak yerel mimariyi yeniden kuvvetlendirmeyi amaçlayan Creative Crews, konutlardan sökülerek satılan ahşap parçaları, projenin ana malzemesi olarak kullanmayı tercih etmiş. Bu nedenle, bölgede yerel mimarinin temsilcisi olan konutlar için bütünsel korumaya gitmeden, yapıya kimlik kazandıran nitelikli parçalar muhafaza edilmiş. Bu sayede elde edilen parçaların yeni formlarının çeşitli işlevlerde kullanılması ile projede maliyet ve malzeme israfı önlemiş.

Kullanılan her ahşap parça, kullanım sürecini anlatan özgün bir hikayeye sahip. İnşa aşamasında kullanılan detaylar yerel mimariden referans alırken, bazıları ise geliştirilerek yeni detaylar üretilmesinde kullanılmış.

Proje için yaşam alanları, konuk evleri, mutfak, yemek alanı, etkinlik alanı ve tuvalet gibi halkın günlük kullanımlarına hizmet edecek çeşitli modüller tasarlanmış. Modüllerin etrafını çevreleyen çakıl taşlardan oluşturulan yol, ziyaretçiler tarafından yerel halkın yaşamının deneyimlenmesini ve kültürel bir bağ kurmasını destekliyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

2 yorum TARTIŞMAYA KATIL