İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1959’da mezun oldu. 1960’da İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladığı akademik kariyerinde "Osmanlı Camilerinde Kemer / Strüktür-Biçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme (1300-1730)" konulu tezi ile doktor (Dr. Ing.), 1974’te "Osmanlı Camilerinde Eğrisel Örtüler / Strüktür-Biçim İlişkisi" başlıklı tezi ile doçent, 1980’de "İstanbul Metrosu ve Tüp Geçişi Güzergâh Bölgelerinin Arkeolojik ve Mimari Etüdü" konulu araştırması ile profesör unvanlarını aldı.

23 doktora, 32 yüksek lisans tez danışmanlığı yapan Batur’un ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde (Fransızca ve İngilizce) bildiri / makalesi ile yayınlanmış araştırma ve kitapları vardır.

Mesleki ve Akademik Görevleri:

 • TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği, 1970-1971
 • Mimarlar Odası ikinci başkanlığı 1971-1972
 • UIA Ödülleri seçme komitesi üyeliği ve raportörlüğü, 1972-1974
 • Avrupa Mimari Miras Yılı: 1975 Türkiye Milli Komitesi Üyeliği, 1974-1975 ve Yönlendirme Çalışmalarına Türkiye Milli Komitesi adına katılma, Paris 1974-1979
 • UIA Mimarın Eğitimi Çalışma Grubu II. Bölge Sekretaryası'nda ve UIA Türkiye Milli Komitesi’nde temsilci üyelik
 • UNESCO Türkiye Milli Komisyonu adına “World Art Nouveau / Jugendstil Architectural Heritage” UNESCO Projesi'ne katılım, 1989-1994
 • Kültür Bakanlığı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği, 1995-1998
 • İnsan Yerleşimleri Uluslararası Konferansı Habitat II İstanbul Zirvesi 1996 kapsamında Dünya Kenti İstanbul Sergisi genel koordinatörlüğü ve yayınları
 • MO İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı, 1998-2000
 • MAAN 2005-2009, Asya Modern Mimarlığı Kongresi eş başkanlığı.

Mesleki Ödüller:

 • Ulusal Mimarlık Yarışması 2000, Mesleğe Katkı Ödülü
 • İTÜ 50. Hizmet Yılı Ödülü, 2010
 • İTÜ Vakfı Araştırma ve Yayın Dalı’nda 1. Ödül, 2002
 • Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Dalı Ödülü, 2010 (Y.Yavuz ve A. Cengizkan ile birlikte).
AB

Toplam Yazı

0

Takipçiler

0