• AM

  Adam Michaels

 • AB

  Afife Batur

  İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1959’da mezun oldu. 1960’da İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak başladığı akademik kariyerinde "Osmanlı Camilerinde Kemer / Strüktür-Biçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme (1300-1730)" konulu tezi ile doktor (Dr. Ing.), 1974’te "Osmanlı Camilerinde Eğrisel Örtüler / Strüktür-Biçim İlişkisi" başlıklı tezi ile doçent, 1980’de "İstanbul Metrosu ve Tüp Geçişi Güzergâh Bölgelerinin Arkeolojik ve Mimari Etüdü" konulu araştırması ile profesör unvanlarını aldı. 23 doktora, 32 yüksek lisans tez danışmanlığı yapan Batur’un ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış çok sayıda Türkçe ve yabancı dilde (Fransızca ve İngilizce) bildiri / makalesi ile yayınlanmış araştırma ve kitapları vardır. Mesleki ve Akademik Görevleri: TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği, 1970-1971 Mimarlar Odası ikinci başkanlığı 1971-1972 UIA Ödülleri seçme komitesi üyeliği ve raportörlüğü, 1972-1974 Avrupa Mimari Miras Yılı: 1975 Türkiye Milli Komitesi Üyeliği, 1974-1975 ve Yönlendirme Çalışmalarına Türkiye Milli Komitesi adına katılma, Paris 1974-1979 UIA Mimarın Eğitimi Çalışma Grubu II. Bölge Sekretaryası'nda ve UIA Türkiye Milli Komitesi’nde temsilci üyelik UNESCO Türkiye Milli Komisyonu adına “World Art Nouveau / Jugendstil Architectural Heritage” UNESCO Projesi'ne katılım, 1989-1994 Kültür Bakanlığı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği, 1995-1998 İnsan Yerleşimleri Uluslararası Konferansı Habitat II İstanbul Zirvesi 1996 kapsamında Dünya Kenti İstanbul Sergisi genel koordinatörlüğü ve yayınları MO İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı, 1998-2000 MAAN 2005-2009, Asya Modern Mimarlığı Kongresi eş başkanlığı. Mesleki Ödüller: Ulusal Mimarlık Yarışması 2000, Mesleğe Katkı Ödülü İTÜ 50. Hizmet Yılı Ödülü, 2010 İTÜ Vakfı Araştırma ve Yayın Dalı’nda 1. Ödül, 2002 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Dalı Ödülü, 2010 (Y.Yavuz ve A. Cengizkan ile birlikte).

 • ABA

  Ahmet Burak Akpınar

  1999 yılında İstanbul’da doğdu. 2017 yılında Maltepe Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmekte.

 • ADİ

  Ahmet Doğu İpek

  Marmara Üniversitesi AEF Resim Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini aldı. 2002 yılından başlayarak Maltepe Sanat Galerisi, Galeri X, Academy Clup, İnönü Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, MSGSÜ ve son olarak Karşı Sanat Çalışmaları gibi çeşitli mekanlarda gerçekleşen bir çok sergide yer aldı. Resimleri çeşitli yarışmalarda sergileme ve ödül kazandı. Ayrıca bazı özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor. 2006 yılında Mehmet Öğüt ile birlikte Naiv Atölye'yi kurdu. Burada bazı özel projelerin yanı sıra resim konusunda dersler verdi. İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul gibi etkinliklerin organizasyonunda yer aldı. 2007'de İstanbul Teknik Üniversitesi MIAM Improvisation Ensemble ile tamamı doğaçlama performanslar gerçekleştirdi. 2008 yılında Maya Ersan, Senem Sinem, Kadir Yardımcı ve Alev Ersan ile birlikte obje üretimi, performans, video ve animasyon kullanılarak ortaya çıkacak ortaklaşa bir üretim süreci olan "Anamnez / Anamnesis" oluşumunda yer aldı. Anamnesis olarak 2008 eylül ayında PİST güncel sanat mekanında "gölge ve oyun" performansı gerçekleştirildi. Aynı yıl, freelance odaklı bireysel çalışmaları kapsayan paylaşım odaklı ofis/mekan/topluluk projesi olan Zemin'e katıldı. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam ediyor.

 • AS

  Ahmet Sezgin

  Ahmet Sezgin 2000’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine kadar mimari büro ve şantiye deneyimi edindi. Mimar olarak çalışmaya başlamasından beri ÇEKÜL Vakfı’nın projelerinde de aktif olarak yer alan mimar, aynı vakfın Sinan’a Saygı projesinin de yürütücülüğünü yaptı. Yüksek lisans eğitimini Brandenburg Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Sezgin, Manchester Üniversitesi Sanat Tarih ve Görsel Çalışmalar (Art History and Visual Studies) bölümünden 2012 yılında doktora derecesini aldı. Mimarlık tarihi, coğrafya ve siyasi tarih arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmalara devam ediyor.

 • AA

  Aktan Acar

  2000'de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2003'te ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, 2004 yılında İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH-Z) Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 2006'da Ankara Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Bölümü doktora programına girdi, çıkmamak için tezini yazmıyor. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı doktora çalışmasını 2015 yılında Çankaya Üniversitesi’nde tamamladı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına katıldı, ulusal ve uluslararası atölyelerde katılımcı ve yürütücü oldu. 2016'dan bu yana tam zamanlı öğretim üyesi olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Temel Tasarım Stüdyosu ve Anlatım ve İfade Teknikleri derslerini yürütüyor. Mimarlık öğrencilerin bireysel beceri ve farklılıklarının, görsel-mekansal algı ve becerilerinin izlenmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak nöropsikolojik testlerin ve sanal-arttırılmış-karıştırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı üzerine çalışıyor. Mimarlık eğitiminin tarihi, bugünü, geleceği, içeriği ve yöntemleri üzerine düşünüyor ve yazıyor. Günümüz mimarlığını, Vitruvius ve “Mimarlık Üzerine On Kitap”ın kodları aracılığı ile anlamaya çalışmak gibi bir tutkusu var. İklim değişikliğine bağlı dönüşümlerin mimarlığı bir meslek veya hizmet olmaktan çıkarıp bir yaşam biçimine dönüştüreceğine inanıyor. Çocukların ve gençlerin yerküremizin yaşayacağı büyük dönüşüm karşısında sağlıklı, sürdürülebilir ve dayanıklı uyum becerileri kazanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle ilkokul öğrencilerinin mimarlık öğrencileri ile birlikte çalıştığı atölye çalışmaları yapıyor.

 • AT

  Aleyna Türker

  1995 doğumlu Aleyna Türker 2019 yılında Pratt Institute School of Architecture’dan mezun oldu. Mimarlık eğitimi boyunca kültür, iklim, psikoloji ve sosyolojinin mimarlık üzerindeki etkisini sorguladıktan sonra yüksek lisansı için University Collage London, Bartlett School of Architecture'ı tercih etti. Situated Practice bölümünde sanat, mimarlık, tarih, performans, şehircilik gibi kavramsal ve mekansal teorilerin ilişkisine odaklandı. Eğitimini tamamladıktan sonra ATÖLYE’de mimarlık ekibine katıldı.

 • AB

  Alfredo Brillembourg

  1961 yılında New York’da doğdu. 1984 yılında lisansını tamamlayan Alfredo Brillembourg eğitimini Columbia Üniversitesi’nde ve University of Venezuela’da, 1992’de tamamladı. Humbert Klumpner ile birlikte, Venezuela’da Urban-Think Rank grubunu kurdu. Akademik hayatı boyunca, University Jose Maria Vargas, University Simon Bolivar ve Central University of Venezuela gibi birçok eğitim kurumunda öğretim üyesi olarak yer aldı. 2010’da Ralph Erskine Award, 2011’de Holcim Gold Award for Latin America, 2012’de Venice Biennale of Architecture Golden Lion Award gibi birçok ödüle layık görüldü.

 • AB

  Ali Batı

  İTÜ Kontrol Mühendisliği’nde eğitimini tamamlayan Ali Batı, her zaman hayali olan işin peşinden giderek oyun tasarımcısı ve geliştiricisi oldu. Türkiye’deki en büyük oyun geliştirme komünitesi olan Game Developers @Turkey’nin (GDT) kurucularından olan Batı, çeşitli platformlara bağımsız olarak pek çok oyun geliştirdi ve yayınladı. En popüler oyunlarından biri olan All That Matters çeşitli ödüller kazandı, dünya çapında 40 milyondan fazla kişi tarafından oynandı.

 • AC

  Ali Cengizkan

  Mimar, akademisyen, mimarlık tarihçisi, şair ve Ankaralı. Türkiye’de konut alanında söylem üretiminden kent planlama tarih yazımına, mimari proje yarışmalarında mesleki üretimden sergi-ödül-araştırma programı kurgularına geniş disipliner bir alanda çalışmaktadır. Aralarında Yunus Nadi ve Sedat Simavi gibi sosyal bilimler alanında saygın ödüllere sahip kitapları vardır. Eğitimciliğinin yanı sıra dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi idari görevler üstlenerek ODTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde 35 yıl görev yapmıştır. Uluslararası ortamda tanınırlığı olan, bilimsel araştırma dergisi ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi’nin editörlüğünü 11 yıl boyunca yürütmüştür. Kurucu dekan olduğu TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde mimarlık eğitimine katkılarını sürdürmektedir.

 • AC

  Ali Cindoruk

 • AH

  Ali Hızıroğlu

  Paris’te 2001’de mansiyon ile mezun olduğu Ecole Spéciale d'Architecture'de tasarım atölyesi asistanlığını yürüttü. Columbia Üniversitesi'nde mimari ve kentsel tasarım yüksek lisansını tamamladı. New York'tan Türkiye'ye dönmesinin ardından 2003’ten itibaren ERA'da çalışmaya başladı. Bireysel mimari çözümlerdense ekip çalışmasıyla, işbirliği içinde geliştirilen bir mimari yaklaşımı benimsedi. ERA’da tasarım odaklı mimari proje süreçlerinde yer almasının yanı sıra bu projelerin şantiyelerinde uygulamaya ilişkin deneyim kazandı. Garanti Teknoloji Kampüsü, Uniq Istanbul, Intertech gibi büyük ve orta ölçekli, karma programlı projelerin tasarım süreçlerini yönetti. 2019’da Garanti Teknoloji kampüsü ile, 2007’de ise ERA’nın Çin’deki deneyimlerinin başlangıcını teşkil eden Shenyang Starmall Plaza projesi ile Dünya Mimarlık Festivali WAF’ta finale kaldı. Halen ERA’nın İstanbul ve kuruluşundan itibaren aktif rol üstlendiği Pekin ve Moskova ofislerinde mimari ve kentsel tasarım alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

 • AKT

  Ali Kemal Terlemez

  Ali Kemal Terlemez, mimar ve araştırmacıdır. Kurucusu olduğu Ofistab bünyesinde mimari tasarım, proje ve uygulama pratikleri yürütüyor. 2022 yılında doktora çalışmasını Özyeğin Üniversitesi, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı’nda tamamladı. Mimarlık ve katılımcılık kavramları üzerinden çeşitli araştırmalar sürdürüyor ve bu bağlamda çeşitli atölye çalışmaları yürütüyor. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Programı'nda tamamlamış olduğu yüksek lisans eğitimi sırasında 2012-2013 yılları arasında Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimine devam etti. 2010 yılında lisans eğitimini tamamlamış olduğu İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 2010-2018 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu süreç içerisinde çeşitli işbirlikleri ile mimari proje yarışmalarına katıldı, atölye ve çalıştaylarda yürütücülük yaptı. Halen aynı üniversitede yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

 • AT

  Ali Taptık

  1983 doğumlu Ali Taptık İTÜ Mimari Tasarım bölümünde doktorasına devam ediyor. Kentsel peyzaj ve mimarinin temsili, birey ve şehir arasındaki ilişki, psikocoğrafya ve edebiyat ile görsellik arasındaki ilişki gibi konular odaklandığı konular arasında. Sürekli değişen İstanbul üzerine yaptığı araştırma ve belgeleme çalışmalarının yanı sıra Kaza ve Kader (Filigranes Editions, 2009), İstanbul’u Resmetmek (Akın Nalça, 2010), There are no failed experiments (Atelier de Visu, 2012) ve Nothing Surprising (Marraine Ginette, 2015) gibi yayınlanmış kitapları bulunuyor. Projeleri SALT, MAXXI, Ashkal Alwan ve Venedik Mimarlık Bienali dahil olmak üzere birçok yerde sergilendi. Bandrolsüz kolektifinin kurucuları arasında. Tarihi Yedikule Bostanları’nın korunması konusunda aktif olarak rol alıyor.

 • AT

  Ali Tıknazoğlu

  1998 yılında doğan Ali Tıknazoğlu lise eğitimini Ankara Kalaba Anadolu Lisesi ve Özel Sıhhiye Kültür Temel Liseleri’nde tamamladı. 2016 yılında Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü kazandı. 2017 Mart’ta Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun başkan yardımcılığını üstlendi. Üniversitede birçok topluluğun afiş tasarımlarını yaptı. UMÖB '17 Samsun'da ''RE-vizyon" atölyesini gerçekleştirdi. 2018 Ocak’ta "Kelebekro" adlı uluslararası robot olimpiyatlarının logosunu tasarladı.

 • AV

  Ali Vatansever

  1981 İstanbul’da doğdu. İ.T.Ü. Endüstriyel Tasarım eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-TV ve Fulbright bursiyeri olarak Rochester Institute of Technology’de Film Yapımı yüksek lisans programlarını tamamladı. Halen Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde sinema ve sanal gerçeklik dersleri vermektedir. Kurucularından olduğu Terminal Film’de 2008 yılından beri yönetmen ve fotoğrafçı olarak çalışmaktadır. Birçok kısa film ve video çalışmalarının ardından yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi El Yazısı 2012 yılında vizyona girdi; yurtiçi ve yurtdışında birçok festivale katıldı. İkinci uzun metraj filmi Saf dünya prömiyerini Eylül 2018’de Toronto Film Festivali’nde yaptı. Saf Nisan 2019'da Türkiye'de vizyona girecek. Ali, film ve fotoğraf çalışmalarının yanısıra, yerellik ve katılım ekseninde faaliet gösteren sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalar yürütmekte; film alanında eğitim ve danışmanlık vermektedir.