Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'den doktora ve yüksek lisans derecelerini, London School of Economics’ten Beşeri Coğrafya yüksek lisans derecesini aldı. Tezlerinde kültür endüstrisi, mutenalaşma, kültürel aracılar, katılım, kültür merkezleri gibi konulara odaklandı; kültür politikaları ve kent sosyolojisi alanında uzmanlaştı. 2003’te çalışmaya başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi lisans ve yüksek lisans programlarında şimdi sadece ders veriyor. Ek Biç Ye İç adlı sürdürülebilir kentsel tarım ve sağlıklı gıda odaklı sosyal girişimin kuruluş asamasında yer aldı ve üç yıl programlarını oluşturdu. En son İstanbul Kültür ve Sanat Vakfi için Kültür Sanata Katılımcı Yaklaşımlar (2017) raporunu kaleme aldı. Artık Londra’da yaşıyor ve edindiği ekolojik ve topluluk oluşturma birikimlerini bu kentte deneyimliyor.

Toplam Yazı

2

Takipçiler

1

Yazara Ait İçerikler: