Bengi Akbulut çalışmalarını şu an Concordia Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde yürüten bir politik ekonomist. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, doktora eğitimini ise Massachusetts Üniversitesi-Amherst’te yine ekonomi alanında tamamladı. Daha sonra Manchester Üniversitesi Çevre ve Kalkınma Fakültesi’nde post-doktora araştırmacı olarak bir sene geçirdi. Çalışmalarını genel olarak kalkınmanın politik ekonomisi alanında yürütüyor ve bu alanda politik ekoloji, kırsal ve çevresel dönüşüm, devlet-toplum ilişkileri, kapitalizm-dışı ekonomik örgütlenmeler, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet ve haneiçi emek konularına yoğunlaşıyor. Ortak ve bireysel çalışmaları Cambridge Journal of Economics, Journal of Peasant Studies ve Development and Change’in de içinde bulunduğu dergilerde yayınlandı. Şu anki araştırmaları iki damar üzerinden yürüyor: biri neoliberal dönem Türkiye’sinin politik ekolojisi ve çevre direnişlerine odaklanırken, diğeri müşterekler yazını, anti-kapitalist müşterekler ve müşterekleştirme pratikleriyle ilgili.

BA

Toplam Yazı

2

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: