2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede 2005 yılında “Mimarlıkta Devingenlik; Devingen Bir Mimari Ürün Olarak Konteyner” başlıklı yüksek lisans tezini, 2013 yılında ise “Mimari Tasarım Sürecinde Kullanıcı Katılımı Üzerine Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2005 yılında Orhan Ersan ve Deniz Dokgöz ile birlikte kurduğu İkiartıbir Mimarlık ile yarışmalara katılarak ulusal mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Başta XIV. Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi seçici kurul üyeliği olmak üzere, ulusal mimari proje yarışmalarında jüri üyelikleri yaptı. Yarışmalar üzerine düzenlenen çeşitli ulusal sempozyum, çalıştay ve panellere davetli konuşmacı olarak katıldı, yarışmalar pratiği ile ilgili bildiriler ve makaleler hazırladı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

FH

Toplam Yazı

1

Takipçiler

1

Yazara Ait İçerikler: