Şikago Mimarlık, Tasarım ve Sanat Enstitüsü'nde küratör ve John H. Bryan başkanı. Küratör ve yazar olarak çalışmaları mimarlık ve tasarımın toplum üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Eylül 2017’de Past Forward: Architecture and Design at the Art Institute isimli serginin küratörleri arasında yer aldı. As Seen: Exhibitions that Made Architecture and Design History kitabını yayına hazırladı.

ZR

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: