• Büyük Veri Çağında Çizmek

    Mimarlık alanında “büyük veri” kullanımı, tasarım nesnesinin (inşa olsun ya da olmasın) veri formunda kodlanmasıdır. Bu veri, mimari bir biçimin üretilmesi için hesaplama araçları ile işlenerek kullanılabilecek formlarda olabileceği gibi; inşa olacak tasarımın, geometrik gösterimine ek yapı bileşenlerinin fiziksel niteliklerini taşıyan bilgi depoları şeklinde de (bilgi modelleme) olabilir.