Mimar. Doktorasını 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sırasında bir yıl Faculdade de Arquitetura | ULisboa’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen, mimari tasarım ontolojisi, mimari ifadeler, temsil, çizim, simülasyon, enformasyon modelleme üzerine çalışmalar yapmakta ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde tasarım stüdyosu, bilgisayar uygulamaları ve mimarlık, toplum, kültür ilişkisi üzerine dersler yürütmekte.

FT

Toplam Yazı

1

Takipçiler

1

Yazara Ait İçerikler:

  • Büyük Veri Çağında Çizmek

    Mimarlık alanında “büyük veri” kullanımı, tasarım nesnesinin (inşa olsun ya da olmasın) veri formunda kodlanmasıdır. Bu veri, mimari bir biçimin üretilmesi için hesaplama araçları ile işlenerek kullanılabilecek formlarda olabileceği gibi; inşa olacak tasarımın, geometrik gösterimine ek yapı bileşenlerinin fiziksel niteliklerini taşıyan bilgi depoları şeklinde de (bilgi modelleme) olabilir.