Anadolu’nun İmarında Yarışmalar: 1930 - 1990 Kitabı Yayınlandı

Editörlüğünü, Filiz Sönmez ve Semra Arslan Selçuk’un yaptığı, Anadolu’nun İmarında Yarışmalar isimli kitap, İdealKent Yayınları’ndan çıktı.

Kitap, literatüre eksik eklenmiş ya da literatürde hiç ele alınmamış olan, 1930 - 1990 yılları arasındaki mimari proje yarışmalarına ve dönemin yapılarının güncel durumuna odaklanıyor.

Altı bölümden oluşan kitabın ana başlıkları ise şöyle:
• 1930’lar Cumhuriyet’in Modernleşme Çabası
• 1940’lar Tek Parti Dönemi Mimarlığı
• 1950’ler Rasyonalist Mimarlık
• 1960’lar Modernizmin Yeni Açılımları
• 1970’ler Geç Modernist Standartlaşma
• 1980’ler Modernizmin Revizyonu

57 yazarın katkı sunduğu Anadolu’nun İmarında Yarışmalar: 1930 - 1990 kitabı, mimarlık, Türkiye tarihinde mimarlık, modernleşme ve mimarlık gibi konularda düşünen, sorular soran, araştırma yapan herkese hitap ediyor.

Kitabın Tanıtım Metni
Kuşkusuz, mimari proje yarışmaları, Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından ülkede modern mimari kimliğin oluşturulması ve modern mimarlık anlayışının yaygınlaştırılması sürecinde önemli roller üstlenmiştir. Anadolu’nun farklı şehirlerinde kamu yapılarına odaklanan mimari proje yarışmaları düzenlenmiştir.

Bu kitap, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin dışındaki Anadolu coğrafyasında, modern mimarlık örneklerinin belgelendiği bir çalışma olmanın ötesinde, 1930 - 1990 yılları arasındaki bir dönemin “mimarlık ortamının” anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlamıştır. Literatüre eksik olarak eklemlenmiş veya hiç ele alınmamış yarışmaları belgelemek, yapıların güncel durumlarını ortaya koymak ve sonuç olarak mimarlık yazınına bir kaynak eser kazandırmak hedefiyle tasarlanmış geniş katılımlı bir projedir. Mimari projelerin gerçekleştirildiği 10’ar yıllık periyotlar halinde ait oldukları dönemlerin sosyal, kültürel ve siyasi bağlamları da dikkate alınarak, seçilen yapılar değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir.

Etiketler: