Aracı Kurgular

Mevcut bir otoparkın üzerine çelik strüktürle eklemlenen sanat merkezi, geleneksel yaşam alanı olan hayatı güncel bir yorumla kamusal mekana dahil ediyor.

İnsan çevresine sanat aracılığıyla baktığında gerçekliğin daha iyi farkına varır ve nasıl bir çevrede yaşadığını, yaşamını nelerin çevrelediğini daha iyi algılar. Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi de bu fikirden yola çıkarak sanatın üretildiği, seyircisiyle buluştuğu ve seyircinin sanat üretimine katıldığı nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlandı.

Sanatla toplumun birbirlerine karşılıklı nüfuz etmeleri niyetindeki yapı aracılığıyla, kamunun sınırsız kullanımını destekleyerek sanat kavramını toplumun günlük hayatına entegre etmek amaçlandı. Yarattığımız bu kamusal alan, sosyal ve kültürel ölçütlerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayarak onları yapının asıl sahipleri kılıyor. Böylece kamusal alanda üretilen ve paylaşılan sanat, toplumsal örgütlenmenin de bir aracı haline gelmeye başlıyor.

Yarı açık dolaşım alanından avluya bakış
Yapı avlusundan görüntü
Ayaklar üzerinde yükselen kütle
Yapı avlusundan görüntü
Ayaklar üzerinde yükselen kütle
Giriş holü
Yapının caddeden görüntüsü
Konferans salonu
Kütüphane

Yörenin temel yaşam alanı olan ve bu projede, kent ölçeğinde kamusal bir kimlik yüklenen “hayat”, Gaziantep’in çok katmanlı sosyal ve kültürel yapısına bir altlık oluşturuyor. Program elemanlarının hayat etrafında ve farklı kotlarda kurgulanması bu alanın kent belleğinde canlı bir iz olarak kalmasını sağlıyor. Sadece sanatçının değil, kentlinin de sanat üretimi içinde bulunabildiği bir alan olması amaçlanan bu sosyal merkez, özellikle kadının, üretim atölyeleri aracılığıyla, toplumsal görünürlüğü ve gücünün artmasını hedefliyor. Bu bağlamda, hayat ile ilişkili atölyeler, sergi alanları, açık hava sineması gibi işlevler de kadının sosyal ve kültürel konumunu iyileştirici unsurlar olarak ortaya kondu.

KAMUSAL BOŞLUK
Birey, sosyo-kültürel hayatını, kentsel fiziksel çevre kurgusu içinde dış mekanlarda; bu mekanlardaki etkinliklerle sürdürür. Toplumun yapılanması da bireyler ve toplum arasındaki ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık kamusal alanlarda meydana gelir. Bu doğrultuda yapının ele alınış biçimi bizce, bir bina tasarlamaktan önce kamusal boşluğu tasarlamak olmalıydı. Bu yaklaşımla, halkın nitelikli kent kurgusundaki rolünü vurgulayacak açık alan düzenlemesiyle kamu için sanat anlayışını yansıtan ve her alanda halkın katılımına öncelik veren bir tasarıma gidildi.

Belediye yapısı ve iş merkezleriyle çevrelenen merkez, oluşturduğu davetkar kent boşluğu ile kent yaşamına alternatif bir sosyal ve kültürel odak olarak katkı sağlıyor. Farklı kotlarda oluşturulan farklı nitelikteki açık hava mekanları ile çok katmanlı kültürel ve sosyal etkinlikleri destekliyor. Çok amaçlı salon, fuaye ve önündeki kent balkonu bir amfi ile kentsel hayata bağlanırken sergi, söyleşi, gösteri, sinema gibi açık hava etkinlikleri için nitelikli bir mekan kurgusu yaratıyor.

Zemin kat planı
1. Kat planı
2. Kat planı
Kesit
Kesit

Sergi salonu ise hem caddeden hem de hayattan giriş alarak açık hava etkinlikleriyle doğrudan ilişki kuruyor. Gaziantep’in iklimsel verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan saçak altı mekanlar aynı zamanda hayat etrafında kurgulanarak farklı kullanım çeşitlerine de olanak sağlıyor. İki ayrı kotta düzenlenen atölyeler yine hayata açılarak ve diğer program elemanlarıyla ilişki kurarak bütünleşik bir mekan kurgusu yaratıyor. Kuzey-güney aksı üzerine yerleşen ana salon kütlesi ise yapının kente yaklaşmasında da etkin bir unsur olarak görülebilir.

Yarışmanın sonuçlanmasının ardından devam eden uygulama sürecinde, işverenin isteği doğrultusunda, ana salon küçültülerek balkonsuz olarak yeniden ele alındı. Genel kurguya sadık kalınarak bazı mahallerde de yer değişikliğine gidildi. Yeraltında halihazırda bulunan bir otopark üzerinde tasarlanan yapı, mevcut aks sistemi üzerinde çelik konstrüksiyon olarak kurgulandı.

Etiketler:

İlgili İçerikler: