Contemporary İstanbul Vakfı’ndan Seçici İletken Sergisi

Contemporary İstanbul Vakfı’nın Türkiye’den yeni medya sanatının güncel örneklerine odaklandığı Seçici İletken sergisi 12 Ocak’ta Fişekhane’de ziyarete açılıyor.

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Abel Korinsky, Ali M. Demirel, Ahmet Rüstem Ekici, Ahmet Said Kaplan, Ceren Su Çelik, Candaş Şişman, Dilara Başköylü, Dist Collective, ha:ar, Hakan Sorar, Orhan Kavrakoğlu, Ozan Türkkan ve Selçuk Artut’un 2022 yılı içinde üretilmiş eserlerine yer veren Seçici İletken sergisinin küratörlüğünü Sinan Eren Erk, yaratıcı direktörlüğünü ise Arda Yalkın üstleniyor.

Düşüncenin hızla yayıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Görüntüler, sesler ve cümleler, "bir salgın" gibi hızla yayılıyor, bize bulaşıyor, zihnimizi yeni sorularla dolduruyor veya onu büyük bir bilgi yığını ile istila ediyor. Bedenimiz ve zihnimiz, hayatta kalmak için yüzyıllardır yaptığı gibi, bütün bu değişime adapte olurken, ürettiğimiz teknolojiler ise gerçekliğimizi kopyalıyor ve onun sayısız versiyonlarını üretiyor. Neyin yok olacağını neyin ise geleceğe kalacağını belirleyen evrim, seçici ve iletken bir biçimde varlığını sürdürüyor.

Ali M. Demirel / Stone Scenes
Dilara Başköylü / Aşkın Dönüşümler
ha:ar / disruption
Hakan Sorar / Float Series
Ozan Türkkan / Bridges
Selçuk Artut / geomart

Kavramsal çerçevesini bu fikirden alan Seçici İletken, bedensel evrimin dijital devrimle nasıl kesiştiğine ve varlığını sürdürebilmek için seçimler yapmak zorunda olan insanın kendi ürettiği teknolojiyle olan çok katmanlı ilişkisine odaklanıyor. Değişimi bir yandan bugün kullandığımız teknolojilerin üzerinden okuyan sergi, diğer yandan ise insanın bu teknolojik gelişime uyumlanırken yaşamsal alışkanlıkları ve düşünce biçimleri ekseninde yaptığı seçimlerle geçirdiği değişime dair bir fikir vermeyi amaçlıyor. Seçici İletken, bilginin insan zihni veya bir yazılım tarafından nasıl dönüştürüldüğünü, üretici (generative) yapıların düşünceyi, algıyı ve anlatımı nasıl etkilediğini, temelini kimi zaman rastlantısallıktan, kimi zaman ise saf hayal gücünden alan sanatın akışkan doğası içinde keşfediyor. Küratör Sinan Eren Erk, sergiyi şu sözlerle özetliyor:

“Sanatın çağlara yayılan tarihi, dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve internet gibi geniş çaplı bilgi ağlarının oluşmasıyla bir dönüm noktası yaşadı. Bunun bir uzantısı olan, günümüzde yeni medya sanatı olarak adlandırdığımız eserlerin ortaya çıkışı ise işlenebilir dijital verinin ve geneline yapay zekâ dediğimiz yazılım tabanlı karmaşık öğrenme/yorumlama prensiplerinin yardımıyla gerçekleşti. Sürekli olarak geliştirilen bu yapıların bize sağladığı olasılıklar ve deneysel alanların gün geçtikçe daha da artması, sanatın yeni ifade biçimlerini arayışında hem üreten hem de algılayanlar için daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir potansiyelin habercisi. Seçici İletken, hayranlık uyandıran bu potansiyelin bugünkü durumunu belgeleyen ve sanatın zamanlar arası kalp atışlarını izleyiciye geniş bir perspektiften tüm heyecanıyla aktaran, yaşayan bir sergi.”

Seçici İletken sergisi, ifade biçimlerinin organik ve dijital formları arasında yeni bağlar kurarak yeni medya sanatı alanında çalışan sanatçıların son dönem eserlerini bir araya getiriyor.

Sergi Ziyaret Gün ve Saatleri:
12 Ocak Perşembe günü ziyaret saati: 12:00-18:00
13 Ocak – 13 Mart tarihleri arasında Pazartesi hariç her gün saat 12:00-19:00 saatleri arasında sergi ücretsiz olarak Cocoon, Hamam ve Fuaye alanlarında ziyaret edilebilir.

Etiketler: