DOCOMOMO Türkiye Modern İç Mekan Komitesi Kuruldu

Modern Hareketin kavranması ve modern yaşama kültürünün mekansal, ideolojik ve estetik yönlerine ilişkin bütüncül ve daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilebilme ihtiyacından yola çıkarak; modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılan çalışmaları, iç mekan ölçeğini odağa alarak genişletme ve daha çoğulcu bir söylem oluşturma amacıyla “Modern İç Mekan Komitesi” kuruldu.

Komite, iç mekanın Modern Hareket kapsamındaki rolünü anlama ve korunmasının önemini anlatmak için tarihsel, kültürel, coğrafi ya da tematik olarak iç mekanları araştırmayı ve iç mekanı birçok disiplinin buluştuğu bir araştırma alanı olarak sunmayı hedefliyor.

“Modern İç Mekan Komitesi”, Docomomo|International’ın ana amaçlarını takip ederek, Türkiye’ye özgü “Modern İç Mekanlar” bilgisini uluslararası bağlama taşımayı ve bu bağlamla ilişkilendirmeyi, eğitim alanında bu bilgiyi aktarmayı, yaygınlaştırmayı ve günümüz bağlamıyla ilişkisini kurmayı amaçlıyor.

Kurucu üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Umut Şumnu (Başkent Ü.), Doç.Dr. Deniz Hasırcı (İzmir Ekonomi Ü.), Doç.Dr. Zeynep Tuna Ultav (Yaşar Ü.) olan “Modern İç Mekan Komitesi”nde, Doç.Dr. Gülnur Ballice (Yaşar Ü.), Dr.Öğr.Üyesi Ebru Aydeniz (Yaşar Ü.), Dr.Öğr.Üyesi Pınar Sezginalp (Özyeğin Ü.), Öğr.Gör.Dr.Güliz Küçüktaşdemir (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Selim Sertel Öztürk (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Hande Atmaca Çetin (İzmir Ekonomi Ü.), Öğr.Gör. Selcan Dökmen Aykaş (Başkent Ü.), Öğr.Gör. Merve Çelebi (Yaşar Ü.), Araş.Gör. Selin Güngör (Yaşar Ü.) ve Araş.Gör. Melis Örnekoğlu Selçuk (İzmir Ekonomi Ü.) yer alıyor.

Komite, ilk çalışmasını, 10-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) evsahipliğinde düzenlenen Docomomo_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV etkinliğinde “İç Mekan” poster sunumları ile gerçekleştirecek. Bu kapsamda, daha önce çalışılmamış iç mekanlar ya da daha önce çalışılmış ancak iç mekan ölçeğinde incelenmemiş yapılara ait poster sunumları bekleniyor.

İç mekan yapı tanıtım formu ve detaylı bilgi için; docomomo2019.nku.edu.tr

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: