Esnekliği Denemek

Sanat merkezi mekanlarının esnek ve dönüşebilir olarak kullanımını artırmak için yapılan yenileme projesinde, az kullanılan mekanlar tespit edilerek farklı özelliklere sahip çeşitli tipolojik denemeler yapılmış.

Nam June Paik Sanat Merkezi yenileme projesi, mevcut müzenin kamuya açık alanının yaklaşık üçte birini yeniden yapılandırıyor. Kamusal mekanların daha esnek ve dönüşebilir kullanımını hedefleyen merkezin tasarımında, az kullanılan alanlara yönelik tipolojik denemeler araştırılmış.

Müzenin giriş katı farklı mekansal özelliklere sahip üç program içeriyor: Paik’in televizyon bahçesi, yeni başlayan sanatçıların deneysel sergileri için tasarlanan proje alanı ve kamusal programlar için bir atölye alanı. Bu parçalı program kurgusu ile halkın sanatla ve sanat eserlerinin hikayeleriyle etkileşime girmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Mekanlarla kamunun karşılaşmasında yeni arayüzler oluşturmayı hedefleyerek tasarlanan üç bağımsız alan, eşzamanlı ancak özerk olarak programlanmaya izin veriyor, açıklığı sayesinde öngörülemeyen değişimlere ve yeni küratöryel potansiyellere teşvik ediyor.

İkinci katta bulunan Flux NJP oyun odası, medyaya entegre mobilyalar, görüntü projeksiyonları ve gelecek teknolojileri taşıyabilecek altyapıya uygun olarak, rehberli öğrenme ve keşiflere izin veren bir alan olarak tasarlanmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL