Film Şeridi Gibi

İşlevsel referanslarla mevcut ve yeni ekler arasında bütünsel bir ilişki kuran proje, sade tasarım yaklaşımını da sürdürerek sinema tarihine katkı sunuyor.

İsviçre’nin Penthaz kentinde bulunan eski sinema arşivi binasının cazibesi, sade ve işlevsel görünümünde yatıyordu. Kolektif ulusal film hafızasına ev sahipliği yapan bu kurum kendisini, ambalajdan ziyade içeriğe odaklanan mütevazı bir birikimiyle sunagelmişti. Mimari ekip de mevcut binayı genişletme projesinin çıkış noktasını ve temel tasarım kararlarını bu doğrultuda belirlemiş ve içselleştirmiş. Mevcut binanın doğrusal olarak birbirinin yanı sıra uzanan kütlelerle kurgulanan yerleşimi, yeni ekler ve farklı uzunluklardaki kararsız paralel kütlelerin yeniden modellenmesiyle dönüştürülmüş. Yalnızca kütle bitişleri, bir dizi açılı kesim aracılığıyla ayırt edilmiş; böylece binaya yeni bir yüz kazandırılmış.

Cephe boyunca uzanan boşluk doluluk ritmi
Kütle hareketleri ve çevreyle ilişkileri
Birbirine paralel biçimde sıralanan kütleler
Doğal peyzajın cephede yansımaları
Kütle hareketleri ve çevreyle ilişkileri
Çalışma alanları
Çalışma alanları
Yapı içinde boşluk ve doluluk

Kütlelerin yan yana dizilimine dayanan tasarım kararı iç mekanda da sürdürülmüş. Birbiri üzerine yerleşen üç ana dolaşım aksı, paralel yapıları kesecek şekilde uzanıyor. Böylece ardışık kütlelerin her birinin tekil olarak deneyimlenmesine olanak tanınıyor. İki katlı giriş ve sergi salonunda asılı duran konferans odaları, birbirine pencereler aracığıyla bağlanmış. Bu uygulama, binanın izleyicisinde derin bir perspektif algısı uyandırmanın yanı sıra montaj ve kesme gibi filmsel süreçlere de gönderme yapıyor.

Kamusal alanlar ve tüm çalışma alanları Penthaz I olarak adlandırılan bölümde yoğunlaşırken, yola uzak tarafta konumlanan arşiv tümüyle yeraltında gizli bir depolama alanı olarak düşünülmüş. Bu şekilde, işlevsel ve atmosferik yan etkilerin asgari düzeyde tutulması amaçlanmış. Penthaz II bölümü ise, kültürel açıdan değerli eserler için mümkün olan en iyi korumayı sağlayan bir tür üstün-işlevsel sığınak olarak kabul edilmiş. Böylece, hem yakındaki tarım arazilerinin yayılmasına tepki veren hem de kuruma açık bir adres kazandıran bir kentsel eğilim tasarlanmış.

Zemin kat planı
Bodrum kat planı
1. kat planı
Kesit
Kesit
Kesit

Duyumsal niteliğe sahip bir endüstriyel malzeme olarak kabul edilen paslı çelik tüm yapıyı sararak yeni ve eski kütleleri birbirine bağlıyor. Bu doğal malzemenin kademeli olarak aşınmış olması yapıya özgün bir kimlik kazandırdığı gibi arşivin karakteristik özelliklerine de atıfta bulunuyor. Hafif eğimli, ritmik çatı düzeni de endüstriyel yapıların ve film stüdyolarının tematik izlerini taşıyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: