İyi Tasarım/Good Design İzmir_8’e Başvurular Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl 01 - 25 Aralık 2023 tarihleri arasında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan İyi Tasarım/Good Design İzmir_8’in bu seneki teması “Uzlaşma/Reconciliation” olarak belirlendi.

İyi Tasarım/Good Design İzmir_8 etkinliğiyle tasarıma ilişkin mesleki ve kuramsal tartışmalar için bir odak oluşturulması, yenilikçi çalışmalara alan açılması, tasarımın kamuoyunun gündeminde daha merkezi bir konuma taşınması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte tasarım kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yürüttüğü bu kapsamlı kamusal programa, tasarımla ilgili tüm kurum, kuruluş ve bireyleri atölye, sergi ve panel önerileriyle katkıda bulunmaya çağırıyor. Etkinliğe son başvuru tarihi ise 21 Eylül 2023 saat 16.00.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.iyitasarimizmir.org/tr/2023/IyiTasarim/54

İyi Tasarım/Good Design İzmir_8 Tema Metninden
İyi Tasarım/Good Deisng İzmir_8 “Uz+laşma" temasıyla tasarımın dönüşmekte olan rolünü bu perspektiften ele almaya hazırlanıyor. “İyi, güzel” ve “işe yatkın, becerikli, mahir, uygun, uyumlu” anlamlarına gelen “uz” kelimesi,-laşma işteşlik ekiyle beraber bizi “uzlaşma”yla dönüşmeye çağırıyor. Kişinin kendiyle olan uzlaşısından, ötekine uzanan geniş bir ölçekte, ilişkilerimize yeniden bakmaya davet ediyor. Hem türediği kök kelimeden yola çıkarak “iyi, mahir, uygun” yöntem ve ilişkilere yönelmeyi hem de aynı kökten türeyen tüm uzamı, uzayı, uzuvları yeniden düşünmeyi öneriyor. Bir yandan da, tasarımcının rolünü kendini ayrıştıran ve sivrilten bir uzman olarak değil bir arabulucu, kolaylaştırıcı olarak gören yaklaşımları benimsiyor.

Etiketler: