Kayabaşı 25. Bölge Sosyal Konut Yerleşmesi

Kayabaşı 25. Bölge Sosyal Konut Yerleşmesi, kent içerisinde küçük parsel ölçeğinde, farklı aktörlerce, farklı zamanlarda, farklı malzeme ve cephe düzenine sahip konut bloklarının bir araya gelerek oluşturduğu tanıdık “sıradan” kentsel çevrelerin özelliklerine odaklanıyor. Yeni bir konut yerleşmesinde bu özelliklerin sistemli ve kontrollü olarak yeniden oluşturulması yönünde bir tasarım yaklaşımının ürünü. Zaman içerisinde farklı aktörler tarafından üretilmiş etkisi yaratan kararsız yerleşme formu, farklı hacimsel düzenler, değişken kat adetleri, renk ve malzeme kullanımları ile insan ölçeğini, algısını ve kontrollü çeşitlenmeyi ön plana çıkaran bir anlayış söz konusu.

Kullanıcıların aşina oldukları, kendilerini rahat hissettikleri veya en azından rahatsızlık duymadıkları söz konusu alelade kent içi yapılı çevrelerin belirli özelliklerinin, büyük ölçekli yeni yerleşme tasarımlarında kullanılması sayesinde konut sakinlerinin yeni yaşam çevrelerini çabuk benimseyebilecekleri veya daha az yabancılık hissedecekleri öngörüldü.

Yerleşmede 1460 adet konut birimi ve 22 adet ticari birim bulunuyor. Değişken eğime sahip proje alanında, topoğrafyanın elverdiği noktalarda bitişik düzenli bloklar ile oluşturulan avlulu ve iç bahçeli bir yerleşme sistemi tercih edildi. Vadiye komşu parsellerde dik topoğrafyadan dolayı eğime paralel dizi blok tipolojisi ile sokak karakterini ön plana çıkarmaya çaba gösterildi. İmar yolu ile parsel arasında topografik açıdan uygun noktalarda konut bloklarının zemin katlarında ticari birimlere yer verildi. Kent içinde alışageldik zemin kat küçük perakende ticaret kullanımının konut bölgesindeki gündelik yaşamı hareketlendireceği varsayıldı.

Yerleşmede her konuta bir araçlık otopark yeri ayrıldı. Otoparklar gruplanarak açık, yarı-açık ve kapalı şekilde çözümlendi.

Yerleşmede 7 farklı blok çözümü ile çeşitlenme örgütlendi. Ağırlıklı olarak bitişik ve yer yer ayrık düzenli merkezi merdivenli bloklardan oluşan bir tipoloji tercih edildi. Vadi silüeti dikkate alınarak vadi tabanına komşu parsellerde sadece az katlı bloklar (4, 5 ve 6 katlı) konumlandırıldı. Diğer parsellerde ise bu bloklara ek olarak yer yer daha yüksek bloklara (8 katlı) yer verildi.

Blokların giriş ve normal katlarının tamamında 2 ve 3 odalı konutlar bulunuyor. 1 odalı konutlar ise sadece eğimden dolayı açığa çıkan birinci bodrum katlarda yer alıyor. Birim konuta ait iç düzenlemelerde, farklı büyüklüklerde farklı plan alternatifleri üretilerek toplam 16 adet konut planı ile yerleşme örgütlendi.

Konut birimleri, üç veya asgari karşılıklı iki cephesi olacak şekilde planlandı. Konutun gün ışığı, doğal hava ve farklı yönlerle ilişki kurma imkânın artırılmasına önem verildi. Buna ek olarak her konut, uygun boyut ve oranlarda giriş holü, banyo ve tuvaletten oluşan ıslak hacim grubu, birbirinden farklı büyüklükte 2 adet balkon, vestiyer-yüklük-ardiye gibi depolama hacimlerine sahip olacak şekilde planlandı.

Özetle, Kayabaşı 25. Bölge Sosyal Konut Yerleşmesi’nde önerilen konut blokları çatı kompozisyonu, cephe rengi, cephe malzemesi, cephe dolu boş düzeni, pencere oranları, korkuluk çözümü ve balkon kompozisyonu gibi kararlarda her bir blok bir diğerinden farklılaşacak şekilde tasarlanarak, yerleşme genelinde sistematik bir altyapı ile çeşitlilik elde edilmesi hedeflendi.

Etiketler: