Kentsel Bir Müzakere

Yerleştiği nehir kıyısını kentlilerin gündelik yaşamına dahil etmeyi amaçlayan proje, kullanıcılarının müdahalelerine açık bir deneyim sunuyor ve kamusal mekan üretim sürecini test ediyor.

Sava Nehri’ni Zagreb’in günlük yaşamına dahil etmeyi amaçlayan proje, nehir kıyısındaki programların, su üzerinde ve etrafında değiş tokuş edilerek kentin farklı alanları arasında sürekli etkileşim ve müzakareyi teşvik ettiği, katılımcı ve esnek bir çerçeve üzerine tasarlanmış.

Yerleşimi nehir odağında olan diğer Avrupa kentlerinin aksine, Zagreb’in kentsel yapılanması tarihsel olarak Sava’dan uzaklaşma eğilimiyle şekillenmiş. Tuna Nehri’nin en şiddetli kolu olan Sava Nehri, farklı dönemlerde sel felaketleriyle şehri tahrip etmiş; her ne kadar su setlerinin inşasıyla yükselen su seviyesi kontrol altına alınmış olsa da, nehrin kent belleğindeki güçlü, ürkütücü imgesi kent hayatının bir parçası olmasına engel olmuş. Buradan hareketle, proje, Sava kıyılarını kentlilerle tekrar tanıştırmayı ve kente dahil olma potansiyellerini deneyimlemeyi amaçlıyor.

Strüktürün genel görüntüsü
Projenin yerleştiği nehir kenarı
Çelik iskele sistemi
Çelik iskele
Projenin etrafını saran oturma alanları

Yedi kilometre uzunluğundaki sel basma bölgesine yayılan proje, kıyı alanını hafif müdahalelerle dönüştürerek su yükselmesi durumunda sökülme kabiliyetine sahip. Farklı programlar ve farklı kombinasyonlarla kullanıcılar tarafından manipüle edilebilecek dokuz aktivatör strüktürü, bu kentsel müzakerenin vasıtası olarak kurgulamış.

Çelik iskelelerden oluşan uyarlanabilir bu dokuz strüktür, nehir kıyısındaki proje sahaları arasında yer değiştirerek sahalar arası etkileşimi sağlıyor. Her bir strüktür, küçük değişikliklerle çok sayıda aktiviteye ev sahipliği yapabilmekle birlikte, farklı kümeler şeklinde kombinasyonlarıyla da sınırsız sayıda etkinlik ve kullanım olanağı yaratıyor. Bu bağlamda proje, dinamik öbekler şeklinde tekrar tekrar kurgulanan; nispeten küçük ölçekli, değişken ve uyarlanabilir müdahalelerin, XL kentsel ölçekli senaryolar dahilinde kalıcı kamusal alan üretim etkisini test ediyor.

Strüktürün farklı kotlarını bağlayan dolaşım elemanları
Strüktürün farklı kotlarını bağlayan dolaşım elemanları
Strüktüre eklenen hamaklar
Kamusal alanda sportif faaliyetler
Çelik iskele sistemi

2019 yılının Mayıs ve Ekim ayları arasında ilk etabının uygulaması tamamlanan proje, Sava kıyısında kentliler tarafından sıklıkla kullanılan köprüler etrafındaki üç alanda, yaz dönemi boyunca çeşitli sportif ve sanatsal kamusal etkinliklerle kullanıma açıldı. 2024 yılına kadar projenin diğer etapların da uygulamaya geçmesiyle, Sava Nehri kıyısının kentin doğu-batı aksında etkin bir kamusal koridora dönüşmesi amaçlanıyor.

2020’de gerçekleşecek ikinci etap için çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Aralık 2019’da kentlilerin projeye ve inşa edilen ilk etaba yönelik görüşlerini tartışmak, arşivlemek ve katılımcı bir platform oluşturmak amacıyla Zagreb Forum’da yapılacak sergi için de hazırlıklar sürmekte.

Vaziyet planı
Sistem kesiti
Tasarım diyagramı
2020'deki ikinci etap için öneriler
2020'deki ikinci etap için öneriler
2020'deki ikinci etap için öneriler

Etiketler:

İlgili İçerikler: