Kotor Bokelj Futbol Kulübü Stadı Uluslararası Konsept Tasarım Yarışması - 1. Ödül

EN

Herkes Için Erişilebilir Bir Mahalle Stadyumu

Kotor, gerek tarihi gerekse içinde bulunduğu coğrafyayla, Adriyatik denizine bakan özgün bir dokuya sahip bir liman kentidir. Proje alanının içinde yer aldığı kentsel doku, çevresindeki kayalıklar ve kıyı arasında sıkışmış, dolayısıyla geniş yerleşim alanları ve toplanma mekanları üretme açısından kısıtlı imkanlara sahip bir bölgede konumlanıyor. Bağlamın ihtiva ettiği bu spesifik girdiler, proje alanını, bölge sakinleri için değerli bir potansiyel kamusal alan haline getirmektedir.

Bu amaçla, herkesin erişebileceği bir mahalle stadyumu elde etmek için batı ve doğu tribünleri boyunca tribün giriş çıkışlarını da içeren, yeşil bir platform oluşturulmuştur. Bu sayede hem taraftar çıkışları hem de gençlerin ve çocukların spor aktivitelerine katılabilecekleri kamusal alanlar (açık spor alanları-oyun alanları vb.) bu yeşil platform boyunca düzenlenmiştir.

Bunun yanı sıra; VIP alanları, protokol ve esnek iç mekânları barındıran kütlenin kaldırılarak, hem sirkülasyonu hem de kamusal kullanımı sağlayan bir orta kot/yeşil platform oluşturulmasıyla, stadyumu şeffaflaştıran, deyim yerindeyse dışarıdan görünür kılan ve mahalle sakinleri için görsel bir bariyer oluşturmasını engelleyerek, stadium dışı ile saha içi arasında görsel bir bütünlük sağlanmıştır.

Stadyumun kent içinde geniş bir alanı kapsadığı düşünüldüğünde, kent için görsel bariyerlerden ve işlevsel olarak kayıp/kapalı alanlardan kaçınmak önemlidir. Bu amaçla, stadyumun güneybatı köşesinde kamusal toplantı ve buluşmalara olanak sağlayacak çok amaçlı bir salon düzenlenmiştir. Bu değerli alanın Iva Brkanovica caddesine bakan kuzey kısmında ise Club Bokelj için bir hediyelik eşya dükkanı, kafeler, restoranlar düzenlenmiştir. Yeşil platformun orta noktasının altında, birbirinden bağımsız çalışabilen oyuncu girişi, basın girişi ve VIP-Protokol girişi düzenlenmiştir. Zemin kotunun merkezi planı ve caddeden kolay erişilebilir olması sayesinde, UEFA yönetmeliklerinde önerildiği gibi sağlık alanı ve basın-çalışma alanları maç dışı günlerde kamuya hizmet verebilmektedir.

Önerilen tasarım, saha ile kentsel doku arasında şeffaf-çok amaçlı-erişilebilir bir kesişim noktası yaratmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, bodrum katın cephesinde, eski kente uyum sağlamak için kent tarihi açısından önemli olan tarihi kireçtaşı kullanılmıştır. Bu kotun üzerinde ise cam ve perfore metal yüzey kullanımı, kentin tarihi arka planı ile modern-turistik yüzü arasındaki katmanlı yapısını yansıtmaktadır.

Etiketler: