MDC'24 Öğrenci Yarışması Kayıtları Devam Ediyor

MDC, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından düzenlenmekte olan, her sene farklı konularla yarışmacılara eğitim hayatlarının dışında farklı fikirleri multidisipliner bir ortamda ekip halinde tasarlatmayı amaçlayan bir Öğrenci Fikir ve Tasarım Yarışması.

Bu vizyon ışığında MDC’24 “İç İçe” teması ile malzemenin ve mekansallığın sahip olduğu potansiyel ve alternatifleri yeniden değerlendirmeye, “atık”, “artık”, “atıl”, “arda kalan” kavramlarını sorgulamaya, iç içe olmanın çoğaltacağı yaşantının mekansal zenginliğine yönelik düşünce üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yarışmacıların hayal güçlerini kısıtlamadan her sene dikkat çekilen farklı bir konuyu tasarlatan MDC, ulusal katılıma açık olup hayal gücüne, fikrine, tasarımına güvenen yarışmacılarla buluşmayı hedefliyor.

Jüri Üyeleri
Büşra Al, Abdurrahman Çekim, Serhat Ulubay, Ayşen Ciravoğlu, Hakan Demirel

Yedek Jüri Üyeleri
Ali Gökhan Demir, Simon Schumacher

Danışman Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu, Prof. Dr. Nabi Yüzer

Raportörler
Arş. Gör. Bilge Can, Arş. Gör. Yavuzhan Erpay

Yarışma Takvimi
Başvuru Tarihleri: 1 Ocak - 11 Mart 2024 Kolokyum Tarihi: 4 Nisan 2024

Ödüller
4 Eşdeğer Ödül Toplam: 60.000 TL

Detaylı bilgi ve süreç takibi için: MDC resmi Instagram (@mdcompetition)
Yarışma şartnamesini incelemek için: www.yildizyapikulubu.org/mdc24
Başvuru formu için: https://forms.gle/a75Azatx4Jrh4Vbe8

Etiketler: