Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 2024 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen "Buraya Bir İstem Giriniz: Mimari Bir İmkân Olarak Komut Satırı" başlıklı Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 2024 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması'na başvurular başladı.

Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan 2024 yılı itibariyle mezun olanlar katılabiliyor.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Ahmet Turan Köksal, Aktan Acar, Betül Toy, Can Uzun, Ebrar Eke

Ödüller
Birincilik Ödülü: 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
Yukarıdaki ödüllere ek olarak eşdeğer düzeyde 3 adet mansiyon verilecektir.
Her mansiyon için ödül 5.000 TL’dir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 1 Nisan 2024
Son Soru Sorma Tarihi: 15 Nisan 2024
Soru ve Cevapların İlanı: 30 Nisan 2024
Teslim Tarih: 14 Temmuz 2024 (23.59’a kadar)
Sonuçlarının Açıklanması: 16 Eylül 2024
Ödül ve Sertifika Töreni: Ekim 2024 (daha sonra duyurulacaktır)

Yarışma şartnamesine ve başvuru detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yarışma Hakkında
Mekân ile metin arasındaki ilişki, mimarlığın, felsefenin, psikolojinin, sanatın bütün dallarının temel meselelerinden biri olmuştur. "Metin", gerçekliğimizi inşamızın, algılayışımızın, kavrayışımızın, temsil edişimizin, dönüştürebilme gücümüzün olanaklarının başında gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü "metin" sözcüğünü, "bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelime bütünü" olarak tanımlamaktadır . "Yapay Zekâ" olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz yeni hesaplama - işlem gücü ve kapasitesinin gündelik hayatta erişilebilir hale gelmesiyle metin - mimarlık arasındaki ilişki de yeni bir boyut kazandı. Metin, bir temsil ya da anlatı olanağı olmanın ötesine geçip gerçekliğin, mekânın, dolayısıyla mimarlığın üzerinde bir iktidar olanağına dönüştü. Komut satırına yazılan sözcüklerin, karakterlerin dizilimlerinden olasılık atamaları yoluyla makinelerin işlemleyebileceği anlamlar üreten yazılımlar sayesinde yaratıcı tasarım sürecinin arayış "an"larını doğrudan görselle sonuçlandırabilen ortamlara taşıdık. Zihnin beden ve çoğunlukla el aracılığıyla (eskiz, maket, vb. fiziksel üretimlerle) tetiklenen, gelişen yazılım ve donanımlarla gerçekçi görsel ve videolara dönüşmesi zaman alan, sözcüklere dökülmesi oldukça zor kabul edilen bu süreçteki aracıların devreden çıkarılması vaadi ile karşı karşıyayız. Bu vaad sadece mimarları değil, mekân üzerinde farklı niyet ve güdülerle güç sahibi olmaya hevesli herkesi cezbediyor.

Zihin - mekân arasındaki ilişki, yine ve yeniden en temel felsefi soruşturmalardan biri olarak dil ve metin etrafında yoğunlaşmaya başladı. Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 2024 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması, içinde ve fazlasıyla etkileşim halinde olduğumuz bu ortamı farklı yönleri, olasılıkları, olanakları, riskleriyle ele alacak "metinleri" bekliyor.

Etiketler: