Odaklar Dizisi

2014 yılında açılan Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Yarışması sonucu uygulanmak üzere seçilen proje bir dizi tematik odak alanı yaratarak kentlinin kıyı ile olan ilişkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alanı kaplayan ve yeniden düzenlenen Antalya Konyaaltı Sahili’nin ilk etabı 15 Haziran 2018’de kullanıma açıldı. Söz konusu alan, 2014 yılında ulusal mimari fikir yarışmasıyla yeni önerilere açılmış ve Özer\Ürger Mimarlık’ın projesi uygulanmak üzere birinci seçilmişti.

Müze Meydanı ve Varyant, Beachpark, Olbia Meydanı ve Akdeniz Bulvarı’nı içeren ve dört farklı karakterdeki alanın birleşiminden oluşan, Tugay Mimarlık ile birlikte tamamlanan projenin uygulanan ilk etabı Akdeniz Bulvarı oldu.

Projenin temel amacı, sahil ve yerleşim dokusunu bölen karayolunun ayrıştırıcı hakimiyetini azaltmaktı. Bu amaçla, kentin mevcut merkezler sistemini batı kıyısında çeşitlendirecek şekilde liman bölgesi ve müze arasında bir dizi tematik odak alanı yaratıldı. Projenin bir diğer hedefi ise kıyı şeridinin arkasındaki konut dokusu ile kıyı ilişkisini kuvvetlendirmekti. Yerleşim alanlarındaki sakinlerin kullanımına sunulan rekreatif, kültürel ve sportif aktivite alanları bu amaçla kıyı boyunca projeye eklendi.

Üst Örtülü gölgelik birimler
Artırılan yumuşak peyzaj yüzeyleri, ağaçlar ve eklenen bisiklet yolu
Gölgelik birimler ve peyzaj yüzeyleri
Kaykay pisti
Olbia, etkinlik meydanı
Seyir terası olarak çalışan yüzeyler
Konyaaltı Kent Meydanı, su plaza
Pavilyon
Amfi ve seyir terasları; kıyı, ticaret ve dolaşım ilişkisi
Sert, yarı sert ve yumuşak zeminler; kıyı ve meydan ilişkisi
Oturma birimleri
Kentsel mobilya; oturma birimleri
Gölge sağlayan ya da duvar işlevi gören yüzey detayı

Alandaki mevcut dikey ve yatay bağlantılar korunurken, yaya ile uyumlu araç trafiğinin yanı sıra nitelikli bir toplu taşıma ve bisiklet ulaşımı için altyapı hazırlandı. Rekreasyon, spor ve kültür faaliyetlerini içeren çoklu ve karma kullanımlarla kıyı yeniden işlevlendirilirken, her türden kullanıcı için alanı erişilebilir ve algılanabilir kılacak mimari öneriler geliştirildi. Kentsel peyzaj elemanları ise farklı işlevde modüller olarak tasarlandı. Oturma ve uzanma imkanı veren kentsel mobilyalar, gölgelikler, aktivite noktaları, su ve bitkisel peyzaj elemanları sert, yarı sert ve yumuşak peyzaj yüzeyleriyle birleştirildi.

MÜZE MEYDANI
Müze meydanı Antalyalılar için sahile giriş kapısı; öte yandan, her ne kadar turistlerin uğrak yeri olsa da Antalya Müzesi, içine dönük bir yaşam önermekte. Kentsel yenileme projesinde müze bahçesi ile meydanın bütünleşmesi amaçlandı. Ayrıca denizden 40 metre yukarıda bulunan seyir terası güçlendirilerek yeniden tasarlandı ve müze meydanıyla bütünleştirildi.

Projenin bu noktasında, “paylaşımlı mekan” kavramı öne çıkarıldı. Tramvay son durağının da yer aldığı geniş kavşak noktası bütünüyle yeniden düzenlenerek meydanlaştırıldı ve konvansiyonel kent meydanı anlayışından farklı olarak yaya ve aracın, yani iki farklı hareket biçiminin, birbirini engellemeden aynı mekanda var olabildiği “paylaşımlı” bir alana dönüştürüldü.

BEACHPARK
Proje alanının önemli ve aktif noktalarından biri olan Beachpark, eskiden olduğu gibi, alışveriş, yeme-içme ve eğlence ünitelerini içermekte. Burada otoparka dönüşmüş sahil yolu ve girişteki otopark alanları kaldırıldı, yeşil alan artırılarak sert zemin oranı düşürüldü.

Bu alanda işlevleri dışında büyüyen eski büfeler yerine sadece kumsala hizmet eden büfeler planlandı; eski ticari birimler yerine koru alanı ile kıyı bağlantısını güçlendiren birimler eklendi. Kültür park alanına dikey bağlantı için iki asansör eklenerek iki kamusal alan birleştirildi, ahşap portatif yollarla engellilerin ve çocuk arabalıların plaja kolay ulaşımı sağlandı. Beachpark alanındaki ticari birimlerin önlerine bir saçak eklenerek yayalar için Falez Meydanı’ndan Olbia Meydanı’na uzanan konforlu bir geçiş yaratıldı. Sahildeki duvar kaldırılarak kumsal ile çayır birbiri içine akan tek bir kamusal alan haline getirildi ve kıyının engelliler tarafından da kullanılabilmesi sağlandı. Kaldırılan araç yolunun izinde tasarlanan yaya ve bisiklet yolu sayesinde çayır alanı herkes için bir buluşma, spor ve eğlence alanına dönüştürüldü. Bu bölgede yeşil oranı yeni eklenen ağaçlarla ve yumuşak peyzaj yüzeyleriyle %30 artırıldı.

Vaziyet planı
Beachpark vaziyet planı
Olbia vaziyet planı
Müze meydanı ve varyant vaziyet planı
Akdeniz bulvarı vaziyet planı
Peyzaj elemanları
Ana meydanlar diyagramı
Konyaaltı kent meydanı kesitleri
Akdeniz meydanı kesiti

OLBİA MEYDANI
Akdeniz sahilinin Dumlupınar Bulvarı birleşiminde yer alan Olbia Meydanı spor, eğlence ve kültür aktiviteleri için mekan sunan, alana giriş kapısı gibi davranan bir kent meydanı olarak planlandı. Meydandaki etkileşimli su gösterileri eğlencenin yanında serin bir güneşlenme imkanı sunarken çok amaçlı spor alanları her yaştan kullanıcıya spor ve eğlence altyapısı sağlamakta. Kentin zengin kültürel hayatının etkinliklerini sahile taşıyan Amfi Tiyatro, denizden bakıldığında alana kimliğini veren bir heykel işlevi görürken ticari ve idari yapıların önündeki çayır alandaki kaykay pisti, uçurtma tepesi ve eğlence alanları ise alternatif rekreasyon çeşitliliği yaratmakta.

AKDENİZ BULVARI
Projenin uygulanan ilk etabı olan Akdeniz Bulvarı ise yoğun trafiğe rağmen kent için önemli bir rekreasyon alanı tanımlıyor. Proje ile Olbia Meydanı’ndan Boğa Çayı’na uzanan yol iki şeride düşürüldü ve otopark alanları yeniden düzenlendi. Tasarlanan yol geometrisi ve yüzey malzemesi sayesinde trafik yavaşlatılarak Akdeniz Bulvarı yaya odaklı hale getirildi. Öte yandan kuzeydeki yerleşim alanları arasındaki yeşil koridorların izleri sahile dek uzatılarak bu hatlar kıyıda yeşil alanlarla sonlandırıldı.

Kıyı boyunca canlı, ulaşılabilir ve zengin bir kent yaşamı için projede farklı ölçekteki odakları içeren bir program zinciri ve bir işlev menüsü tasarlandı. Bu menüdeki işlevler, Akdeniz Bulvarı’na paralel geniş şerit üzerinde uygun noktalara yerleştirildi. Bu tasarım fikri, değişebilecek talep ve ihtiyaçlara göre menü parçalarının gerekli yerlere eklenebilme ve çıkartılabilme esnekliğini de sağladı.

Sahil boyunca, 150 metre ara ile büfeler projelendirilmişti ancak yaya öncelikli hale gelen kıyının, kuzeydeki konut bölgesini dönüştüreceği öngörüsüyle, bu büfelerin hizmet kapsamları genişletilmedi. Engelli, yaşlı ve çocuk arabalı kentlilerin kıyıya rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayan rampalar ise bulvar boyunca tekrarlandı.

Etiketler:

İlgili İçerikler: