Süregelen Birliktelik

Barselona’daki eski işçi kooperatifi HARQUITECTES tarafından eski izleri korunup, kullanım potansiyelleri değerlendirilerek kamusal kullanıma açık bir merkeze dönüştürüldü.

Sants mahallesinde eski bir işçi kooperatifi olan Lleialtat Santsenca yenilenirken üç kritere özellikle dikkat edilmiş: yapının tarihi özelliklerini anlamak, yapıları korumak için 2009 yılında mahalle örgütleri tarafından başlatılan mücadele sürecine karşı duyarlı olmak ve yapının fiziki durumunu mümkün olduğunca korumak.

Yapının orijinalinin minimum müdahale ile kullanıma kazandırılabilecek avantajlı özelliklerinin saptanması ile başlayan yenileme sürecinde öncelikle temel eylemlerin yanı sıra tasarımla müdahale edilip kurulacak yeni stratejinin belirlenmesi hedeflenmiş. Amacının tüm mekanların potansiyel kullanımlarını iyileştirmek olduğuna vurgu yapan tasarımcı ekip bu tutumu, korumacı olup olmadığını değerlendirmek yerine potansiyelleri kullanmak olarak değerlendiriyor. Böylece kurulacak stratejinin mevcut durum ve çevre ile diyalog halinde, sürdürülebilir olması öngörülmüş.

Merkez, bütün olarak ayrı strüktürlere sahip 3 ayrı yapının birleşiminden oluşuyor. Tasarımcılar tarafından birbiriyle bitişik olan bu üç yapı arasında dikeyde ve yatayda uzanan bir boşluk oluşturulmuş. Boşluk, yapı içerisine hava ve ışığın geçirgenliğini sağlarken aynı zamanda cephelerin yeni ve eski hallerinin birlikte gözlemlenebileceği bir izlek sunuyor ve yapı içerisinde bir iç sokak olarak çalışıyor.

Mevcut çatılar yerine üç kütlenin hacmiyle ilişkili bir çatı sistemi inşa edilmiş. Yapının güneyinde hücresel polikarbonat, kuzeyinde yalıtılmış metal levhalar ile kapalanan çatıdan pencereler aracılığıyla boşluğa ışık ve hava girişi sağlanmış. Lina Bo Bardi’nin Teatro Oficina'sından esinlenilerek tasarlanan boşlukta bitmemiş bir şantiyedeki iskele görüntüsünü uyandıran yaya köprüleri ve merdivenler kullanılmış. Bu elemanların aracılığıyla yapının tüm sirkülasyonunu organize eden geçiş mekanı yaratılmış.

Etiketler:

İlgili İçerikler: