Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

EN

Lift Studio'nun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ulusal yarışma için hazırladığı ve birincilik ödülü kazandığı projede; arazi koşulları, mevcut kent yerleşimi verileri ve kentsel gelişim projeksiyonu değerlendirilerek, bir tasarım önerisi geliştirildi.

Proje; Belediye Hizmet Binası, Kent Meydanı ve Kent Parkı’nı kapsıyor. Yerleşim alanı itibariyle kentin gelişiminde jeneratör yapı etkisi gösterecek tasarımda, kamusal kullanım ön planda tutularak, Kent Meydanı, Kent Parkı ve Belediye Hizmet Binası arasında zemin kotu ilişkisi kuvvetli bir karakter olarak kurgulandı.

Hizmet Binası, klasik bir belediye binasını sorgulayan bir tavırla ele alındı. Kentsel yaşamın merkezinde, bütün haşmetiyle varlığını hissettiren, yalnızca işi düşenin mecburen uğradığı, mesai saatleri dışında kent içinde ulaşılamaz bir hacim tanımlayan, kentten ve kentliden kopuk bir belediye binası yerine; ölçeğinin büyüklüğünü, kendi sınırlarını eriten bir avantaja çeviren, kentsel yaşamın içinden akıp geçmesine olanak tanıyan, katılımcılığı teşvik eden, bununla beslenen, halka ait, halkın sözünü söyleyen bir yapı tasarlamak hedeflendi.

Bahsedilen tasarım kararları doğrultusunda; Belediye Binası, zemine oturan bir yapı yerine, zemini kentliye bırakan bir forma sahip olacak şekilde tasarlandı. Farklı karakterde işlevleri bir arada bulundurması amaçlanan yapının; formuyla, hem kentsel kararları göz önünde bulunduran, hem de yapı içi hiyerarşik kurgunun gerekliliklerini yerine getiren bütüncül bir tavra sahip olması sağlandı.

Zemin katta, halkın direkt ulaşabileceği hizmet birimleri, kültürel ve sosyal birimler, baza katlarında, yönetim birimleri, ofis bloğunda da, hizmet birimleri yer alacak şekilde, kamusal kullanımı gözeten, hiyerarşik bir yapıda tasarlandı. Hizmet Binası’nın Kent Meydanı ve Kent Parkı’yla direkt ilişki kurması, yeni kent merkezinin bir cazibe merkezi olması açısından önemli bir faktör. Bu faktör gözetilerek; Kent Meydanı’nın kuzeybatısında ve güneydoğusunda yer alan parklardaki yeşil iz meydana taşındı, böylece meydanın ve parkların sınırları erigen hale getirilerek, süreklilik sağlandı.

Etiketler:

İlgili İçerikler: