Topos Evi

Salon Alper Derinboğaz tasarımı Topos Evi, İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı Koyu'nda kireçtaşı ağırlıklı bir tepenin üzerine yerleşen bir yazlık konut projesi.

Ekoloji ve yer ile kurduğu ilişkiler üzerinden kurgulanan Topos Evi, binaların yaşam döngüsü içinde operasyonel karbon ayak izini ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül ve yeni bir sürdürülebilirlik anlayışını ortaya koymayı amaç ediniyor. Çevrenin keskin topoğrafyasından ilhamla araziye yerleşen basit bir geometrik düzen geliştiren yapı, yeraltının yıl boyunca sabit sıcaklığından yararlanarak tüm mekanı sıfır karbon emisyonuyla iklimlendirebilmek için topoğrafya içine gömülüyor. Soyut topoğrafya çizgilerinin devamında gelişen teraslar; yapı-zemin karşılaşmalarını çoğaltmaya; açık alanları arttırmaya ve dik açılarla gelen batı güneşini kırmaya olanak sağlıyor.

Panorama ve Merdiven
Yapı, Ege coğrafyası içinde, yatay ve düz bir ufuktan uzak, ilham verici bir panoramaya sahip. Arazide yukarıya tırmandıkça ufuk silüeti ve manzara farklı biçimlerde kendisini yeniden yaratıyor. Konumlandığı coğrafya ve koy her an dönüşen bir ekoloji tiyatrosuna sahne oluyor. Bu manzara için statik olmayan bir çerçeve önermek üzere, inşa edilen merdiven yapının en gerisinde konumlanıyor. Her seviyeden ufku görmesi amaçlanan bu merdivenin, dikey olarak hareket edilen ve koyun kesintisiz manzarasını tekrar tekrar yaratan sinematik bir aparat olarak çalışması hedeflendi.

İzmir Çeşme'de bulunan  yazlık beyaz Topos Evi

Pasif İklimlendirme
Topos Evi tasarımında, yalnızca doğayı gözlemlemenin ötesinde, aynı zamanda onunla daha iyi bir ilişki içinde olmanın temel yollarını bulmak amaçlandı. Binalarda iklimlendirmeye dayalı işletme maliyetlerinin, yıllık karbon emisyonu miktarında çok büyük bir paya tekabül ettiği gerçeğinden hareketle, işletme emisyonlarını sıfıra indirmek için bir dizi strateji geliştirildi. Enerji kullanmadan binayı iklimlendirmek amacıyla çatıda menfezleri bulunan bir havalandırma bacası inşa edildi. Bu baca doğal rüzgarı yakalayarak yapı boyunca bir hava akışı yaratıyor. Ayrıca toprağa oturan ısıl kütle ise yeraltının yıl boyunca sabit kalan sıcaklığından yararlanarak ısı stabilizasyonunu sağlıyor. Sonuç olarak, rüzgar, temiz havayı tüm yapı içinde doğal olarak dolaştırıyor. Toprak ise, yılın zamanına bağlı olarak havayı daha serin veya daha sıcak hale getiren bir doğal etmen olarak işlev görüyor.

Isı Kütlesi
Büyük bir ısıl kütleye sahip, dolayısıyla geç ısınan ve soğuyan malzeme betonarme, yapının tümünde çeşitli biçim ve işlevlerle kullanılıyor. Betonarmenin bu özelliği sayesinde çevre sıcaklığının tümüyle yakalamasının sekiz saate kadar geciktirildiği Topos Evi’nde gece boyunca soğuyan doğu yönündeki topoğrafyaya gömülü cephe ise tüm bir gün boyunca bu serinliği iç mekanda muhafaza etmeye olanak sağlıyor. Böylece gece ve gündüz arasındaki ısı farkı dengeleniyor ve betonarme malzeme yapıya sıcaklıktaki değişiklikleri tolere etmek için yeterli zamanı kazandırıyor.

Doğa ve Düzensizlik
Projenin birörnek olmaktan uzak, esnek kullanım imkânları sağlayan geniş iç mekânlar sunması amaçlandı. Böylece özgürce yerleştirilen her bir nesne, ister bir kanepe, ister bir şezlong ya da bir heykel, bulunduğu mekânı yeniden tanımlamasına olanak verdi.

Etiketler:

İlgili İçerikler: