Saint Benoit Fransız Lisesi mezunudur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1995-2012 yılları arasında fiilen inşaat sektöründe kurumsal firmalarda görev aldı. Bu görevlerde proje tasarımı, malzeme onayı, proje araştırma ve geliştirme, proje koordinasyon gibi pek çok süreçte sorumluluk aldı ve yetkili oldu. Yüksek lisans eğitimini Yapı Anabilim Dalı'nda yeşil bina sertifikasyonları üzerine yaptı. 2017 yılında tamamladığı doktora çalışmasında sürdürülebilirliğin toplum ve kent ilişkilerine dayalı boyutuna yöneldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehir Bölge Planlama Bölümü'nde kamusal alan ve kamusal mekân ilişkilerini çalıştı. 2012-18 yılları arasında Aydın Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitelerinin Mimarlık Fakültelerinde öğretim görevliliği yaptı. 2018’den beri İstanbul Arel Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyor.

DB

Toplam Yazı

5

Takipçiler

4

Yazara Ait İçerikler:

 • Ölçülebilirliği Aşan Yaşanan Mekân

  Goethe’nin yaşamı yükselten mimarlık tanımıyla başlayalım bu yazımıza… Onun bu tanımında, mimarlık ancak ve ancak tüm duygulara seslenebildiğinde yaşamı yükseltebilen bir değer kazanmaktadır! Nasıl mı?

 • Yaratıcılık Perspektifinden Mimarlık

  Hayatımızda ilerleme önemli ölçüde yaratıcılığımıza bağlıdır. Yaratıcılığın evrensel olarak tek bir tanımı yoktur. Ancak genel anlamda üç temel özellik yaratıcılığın temel dinamikleri olarak dikkatimizi çeker: Orijinallik, işlevsellik ve şaşırtıcılık, başka bir ifadeyle duygusal bir tepki yaratabilirlik...

 • Demokrasiden Mimarlığa

  Mimarlık için mekân planlama ve tasarlama ustalığı demek yanlış olmaz. Ancak mimarlık kendi tarihsel geçmişi incelendiğinde, tarihin tüm farklı siyasi ve ekonomik dönemlerinde sermayenin bir aracı olarak işlev görmüş bir meslek alanıdır.

 • Kamusal Alan Bir Mekân Değildir!

  Günümüzde çok sık karşılaştığımız "algı yönetimi" olarak ifade edilen manipülatif eylemin, nasıl etkili olabildiğini, nasıl etkili kullanabildiğini anlamak için araçlarını iyi tanımlayabilmemiz önemli. Bu eylemin karşılıklı bir etkileşim olduğu ve eyleyenin değil eylenenin de bu durumdan sorumlu olacağı bir gerçek. Ama bu yazının derdi ne eyleyen ne de eylenen ile ilgili…

 • Kamusallık ile Mekân Oluşturma Ustalığı

  "Mimarlık sanat mı yoksa mühendislik midir?" sorusu sık sık tartışma yaratan bir konudur. En kestirmeden mimarlığın her iki alanda da etkili bir meslek olduğu çıkarımı tartışmayı dengeleyen bir sonuç olarak hâkim görüş kazanır. Ancak...