2000'de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2003'te ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, 2004 yılında İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH-Z) Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 2006'da Ankara Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Bölümü doktora programına girdi, çıkmamak için tezini yazmıyor. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı doktora çalışmasını 2015 yılında Çankaya Üniversitesi’nde tamamladı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına katıldı, ulusal ve uluslararası atölyelerde katılımcı ve yürütücü oldu. 2016'dan bu yana tam zamanlı öğretim üyesi olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Temel Tasarım Stüdyosu ve Anlatım ve İfade Teknikleri derslerini yürütüyor. Mimarlık öğrencilerin bireysel beceri ve farklılıklarının, görsel-mekansal algı ve becerilerinin izlenmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak nöropsikolojik testlerin ve sanal-arttırılmış-karıştırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı üzerine çalışıyor. Mimarlık eğitiminin tarihi, bugünü, geleceği, içeriği ve yöntemleri üzerine düşünüyor ve yazıyor. Günümüz mimarlığını, Vitruvius ve “Mimarlık Üzerine On Kitap”ın kodları aracılığı ile anlamaya çalışmak gibi bir tutkusu var. İklim değişikliğine bağlı dönüşümlerin mimarlığı bir meslek veya hizmet olmaktan çıkarıp bir yaşam biçimine dönüştüreceğine inanıyor. Çocukların ve gençlerin yerküremizin yaşayacağı büyük dönüşüm karşısında sağlıklı, sürdürülebilir ve dayanıklı uyum becerileri kazanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle ilkokul öğrencilerinin mimarlık öğrencileri ile birlikte çalıştığı atölye çalışmaları yapıyor.

AA

Toplam Yazı

1

Takipçiler

2

Yazara Ait İçerikler: