Asu Aksoy lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını yine aynı bölümde 1981 yılında bitirdi. Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında 2009 yılında, doktora derecesini ise Londra’da bulunan University of Westminster’dan İletişim Çalışmaları alanında 1993 yılında aldı. 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi / Cultural Policy and Management Research Centre (KPY)’nin müdürlüğünü yapıyor. Çokkültürlülük ve Sanat, Kent ve Kamusal Sanat, Küreselleşme ve Kültür Endüstrileri, Kültür Politikaları Alanında Güncel Tartışmalar başlıklı dersler veriyor ve ayrıca bitirme projelerini ile yüksek lisans tez ve projelerini yönetiyor. Avrupa’da göçmenlik, ulusaşırı medya kanalları ve kültürel kimlik konularında birçok yayını olan Aksoy, 2006’dan bu yana Türkiye’de kültür politikası ve kentsel dönüşüm ekseninde kültür politikaları konularında yayınlar yapıyor.

AA

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: