1977 doğumlu Ayşen Ciravoğlu, 1999 yılından bugüne Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimari tasarım alanında öğretim ve araştırma çalışmaları yapıyor ve halen sözü geçen kurumda doçent kadrosunda görevli. Ciravoğlu, lisans eğitimini 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora çalışmasını ise 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik Düşüncesi-Mimarlık Etkileşimine Alternatif Bir Bakış: “Yer”in Çevre Bilincine Etkisi adlı araştırmayla bitirdi. Yüksek lisans tezinin de konusu olan “Mimari Tasarım Eğitiminde Formel ve Enformel Çalışmalar Üzerine” başlıklı makalesiyle 2003 yılında EAAE (European Association for Architectural Education-Mimarlık Eğitimi Birliği) Ödülünü aldı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, MİMED (Mimarlık Eğitimi Derneği), MİV (Mimarlık Vakfı Enstitüsü) ve ICUS (International Center for Urban Studies-Uluslararası Kentsel Çalışmalar Merkezi) yönetim kurulu üyeliği yapmış/yapmakta olan Ayşen Ciravoğlu Mimarlar Odası tarafından yayımlanan Mimarlık ve mimar.ist dergilerinin de yayın kurullarında yer almakta. Tasarım ve kent üzerine pek çok ulusal/uluslararası, formel/enformel etkinlikte bulunmakta olan Ciravoğlu’nun araştırmaları sürdürülebilir mimarlık, mimarlık eğitimi, mimari tasarım ve mimarlıkta eleştiri alanlarında yoğunlaşıyor.

AC

Toplam Yazı

2

Takipçiler

4

Yazara Ait İçerikler: