Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden, mimarlık yüksek lisans derecesini de Dessau Institute of Architecture (DIA)’dan aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Doktora Programı’nı “Ulus Meydanı’nın Hikayesi: Ankara’daki Tarihi Bir Kamusal Alanın Sürekliliği, Dönüşümü ve Değişimi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı tezi ile tamamladı. Araştırma alanları içinde tarihi kentlerde ve kamusal açık alanlarda değer tanımı, kentsel restitüsyon ve koruma yer almakta. Doktora çalışmaları süresince koruma alanında birçok projede yer aldı. 2014 yılında öğretim görevlisi olarak dahil olduğu Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ndeki çalışmalarına, 2019 yılından itibaren doktor öğretim üyesi olarak devam ediyor; Kültürel Mirası Koruma İlkeleri, Tarihi Çevre Koruma, Rölöve ve Restorasyon, Çok Katmanlı Kentler, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık-Kent ve Sinema, ve Temel Tasarım başlıklı dersler veriyor.

ESAK

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: