1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Lisans derecesini aldı. 1998 yılında Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation Bölümünde, Advanced Architectural Design (İleri Mimari Tasarım) Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Kentsel Mekan Üretiminde Mimarın Rolü: İstanbul Örneği” başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını kazandı. 2000 yılına kadar New York’ta çeşitli mimari bürolarda çalışan Aysev, bu tarihten beri meslek hayatını İstanbul’da sürdürmektedir. 2006 – 2014 yılları arasında Açıkofis Mimarlık’ın kurucu ortağı olarak profesyonel mimari pratiğini yürüten Aysev, 2015 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümü akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak yer almakta. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Program Direktörlüğü görevini üstlenmiş olan Aysev, aynı kurumda tasarım araştırmaları, metodoloji, mimari tasarım, mimari temsil konularında lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte, mimari proje stüdyoları yürütmekte. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayınları, bildirileri, mimari proje yarışmalarında kazanılmış ödülleri, profesyonel mimari projeleri ve uygulamaları bulunmakta. Kentsel mekan üretimi, neoliberal kentleşme dinamikleri, mimari pratik – teori ara kesiti ve mimari tasarım, Antroposen, ekolojik tasarım, araştırma konuları arasında sayılabilir.

EA

Toplam Yazı

1

Takipçiler

3

Yazara Ait İçerikler: