Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin üç aylık dergisi Saha’nın editörü. Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden 2014 yılında doktora derecesini aldı. Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte yürüttüğü araştırma 2007 yılında “Milletin Bölünmez Bütünlüğü”: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler ismiyle kitaplaştırıldı. Kentleşme, mekan politikası, toplumsal hareketler, göç ve göçmenlik politikası üzerine yazıları çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlandı.

FG

Toplam Yazı

1

Takipçiler

0

Yazara Ait İçerikler: