Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) Mimarlık Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. Aynı kurumda, Rölöve Restorasyon Dalı’nda 1981 yılında “İmrahor İlyas Bey Camisi -St. John Stoudios Manastır ve Kilisesi - Tarihsel Gelişim ve Çağdaş Biçimleniş Önerisi” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda, 1989 yılında tamamladığı “Geleneksel Mardin Şehir Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Deneme” başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. Akademik kariyerine 1982 yılında, İDMMA, Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde asistan olarak başladı. 1982 yılında, Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, Tarihi Çevre Değerlendirme Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. 1990-1993 yılları arasında Yrd. Doç. 1993 – 2001 yılları arasında Doçent olarak görev yaptı. 2001 yılında Profesör oldu. 2003-2007 yıllarında, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanlığı; 2007-2008 yıllarında Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Şubat 2008’de Kadir Has Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi oldu. Halen aynı üniversitenin Sanat Tasarım Fakultesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. Mimarlık tarihi, kültürel mirasın korunması, mimarlık eğitimi, mimarlık mesleği konularında ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve yayınları bulunmaktadır.

FA

Toplam Yazı

1

Takipçiler

2

Yazara Ait İçerikler: