Kent ve mimarlık kesişiminde çalışan çok-yerli akademisyen. İTÜ’deki mimarlık lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından 2020 yılında ODTÜ’de tamamladığı doktora programında, kentsel mekanı üreten sosyal aktörler ve bu aktörlerin iş ve emek ilişkilerinin kentsel dönüşümle bağı üzerine çalıştı. 2014 yılından bu yana bağımsız ve uluslararası sanat inisiyatiflerinde kent ve kamusal alan üzerine üretimlerde yer alıyor. Kolektif mekansal anlatılar, oto-etnografi, eleştirel mekan temsilleri, feminist yöntem ve pedagojiler üzerine çalışıyor.

GA

Toplam Yazı

1

Takipçiler

2

Yazara Ait İçerikler: